Polski Generał w Milwaukee

Read this article:  in English


Drugi i trzeci maj to bardzo ważne święta w życiu Polonii Amerykańskiej, ale też w życiu globalnej Polonii. Drugiego maja obchodzimy Dzień Flagi i Dzień Polonii, a trzeciego — Dzień Konstytucji. Społeczność polonijna w Milwaukee w tym roku, w dniu poprzedzającym te ważne święta, gościła przedstawicieli Ambasady Rzeczpospolitej Polski w Waszyngtonie: attaché wojskowego, generała dywizji Cezarego Wiśniewskiego i jego zastępcę, podpułkownika Karola Budniaka.

Attaché wojskowy przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie, gen. dywizji Cezary Wiśniewski

O godzinie 10.00 AM przed jednym z najstarszych polskich kościołów w Milwaukee pw. Cyryla i Metodego, zbudowanym przez polskich emigrantów, na gości oczekiwała grupa polonijnych działaczy. Wśród nich byli sędziwi weterani II wojny światowej: Mjr. Leonard Jędrzejczak i kapral Tadeusz Cisek, kongresmen stanu Wisconsin Ken Skowroński, oraz przedstawiciele redakcji reaktywowanego w formie internetowego portalu publikowanego w latach 1888-1962 Kuryera Polskiego: Waldemara Binieckiego- red naczelnego, red. Katarzyny Murawskiej, red. Andrzeja Woźniewicza. Dokumentację fotograficzną przygotował red. Marcin Murawski. Gospodarzem spotkania był proboszcz polskiej parafii ks. Edward Traczyk, który zaprosił gości do sali konferencyjnej.

Na pierwszym planie siedzą (od lewej) mjr Jędrzejczak i kpr. Cisek

Przy filiżance gorącej herbaty popłynęły wspomnienia weteranów: Mjr. Jędrzejczaka (ur. w 1922 roku). Wojna zastała go wracającego 31 sierpnia 1939 roku z obozu harcerskiego. Z lilijką i krzyżem harcerskim trafił do obozu internowania na Węgrzech, potem na Bliski Wschód, do Brygady Karpackiej. Przeszedł pod dowództwem gen. Kopańskiego, gen. Ducha i gen. Andersa szlak od Palestyny, przez Tobruk i Monte Cassino, do Bolonii. Spotkał na nim wielu przyjaciół wśród nich przyszłego Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, z którym serdeczny kontakt utrzymywał do jego tragicznej śmierci pod Smoleńskiem w 2010.

Ks. Edward Traczyk pokazuje okolicznościową monetę otrzymaną w darze of gen. Cezarego Wiśniewskiego

Kapral Tadeusz Cisek urodził się w 1923 roku niedaleko Zaleszczyków i został z rodziną wywieziony na Syberię. Jako dumny nastolatek uratował się tylko dzięki amnestii, która pozwalała zaciągać się zesłańcom do Armii Polskiej. Długo szukał obozu zbornego i szybko zaciągnął się do brygady spadochronowej, którą dowodził później gen. Sosabowski. Był jednym z tych dla których koniec wojny okazał się być „o jeden most za daleko” - brał udział w operacji „Market Garden” pod Arnhem. W 2019 roku T. Cisek brał udział w uroczystościach na cześć wyzwolenia miasta Bredy.

W 1951 roku, w Milwaukee, spotkali kapitana Antoniego Rogozińskiego, łącznościowca sztabu dowodzenia gen. Maczka. Razem tworzyli Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uczyli „Dipisów” (Displaced Person, DP) angielskiego, zakładali rodziny i marzyli, że następne święta spędzą już w Polsce. Dziś marzenia mogą się spełniać, ale lata pochyliły ich bardzo i została wielka nostalgia.

Przybyli z Ambasady goście to już inne pokolenie żołnierskie. Spotkanie było okazją do serdecznej wymiany myśli, w których dominował patriotyzm i Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Ks. Edward Traczyk, który pełnił misję kapelana wojskowego w oddziałach amerykańskiej piechoty morskiej, wystąpił w mundurze oficera marynarki, pełniąc rolę łącznika międzypokoleniowego i międzynarodowego. Na zakończenie spotkania zgotował wszystkim niespodziankę częstując wojskowa grochówka, która sam przyrządził.

Odwiedziny w Bazylice Św. Józefa w Milwaukee

Dalszą częścią spotkania było zwiedzanie wspaniałej Bazyliki pw. Św. Jozafata, złożenie hołdu pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i wizyta na cmentarzu Św. Wojciecha, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy Błękitnej Armii, Polaków uczestników I i II wojny światowej w szeregach armii amerykańskiej i Polaków zajmujących wysokie pozycje we władzach amerykańskich min. kongresmena Klemensa Zabłockiego.

Pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Milwaukee (od lewej): red. Woźniewicz, gen. Wiśniewski, nacz. red. Biniecki, ppłk. Budniak

Dziękujemy polskim dyplomatom w mundurach za pamięć i hołd złożony Polonii amerykańskiej w Wisconsin.

Hołd poległym żołnierzom na cmentarzu Św. Wojciecha w Milwaukee. Od lewej: gen. dywizji Cezary Wiśniewski i ppłk Karol Budniak

Fotografia: Marcin Murawski

Dziś obchodziłby setne urodziny. Może 100 lat to godny wiek, ale dla nas - jego przyjaciół to ciągle za mało. Jak w kalejdoskopie przesuwają się obrazki – ważne momenty Jego życia, a jednocześnie ważne momenty życia emigracji polskiej w Milwaukee i w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj dalej...

Wspólna wizyta delegacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej z Waszyngtonu i Konsulatu RP w Chicago w dniu 13 sierpnia br. przyjechała do Milwaukee, aby uhonorować ostatniego już z żyjących weteranów II wojny światowej, majora Leonarda Jędrzejczaka.

Czytaj dalej...

Kuryer Polski chciałby podzielić się świetną wiadomością z Polonią amerykańską. Ernest Lityński został mianowany generałem dywizji w rezerwie armii amerykańskiej.

Czytaj dalej...
Tadeusz Cisek
Pożegnanie bohatera
Katarzyna Murawska

Jednym z bohaterów jest na pewno Tadeusz Cisek — Sybirak, spadochroniarz Samodzielnej Brygady gen. Stanisława Sosabowskiego, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, komendant 94 placówki SWAP w Milwaukee, członek Kongresu Polonii Amerykańskiej, działacz polonijny. Odszedł na wieczną wartę ósmego grudnia 2021roku , w wieku 98 lat. Jego losy, to indywidualny zapis polskiej historii po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości.

Czytaj dalej...