Katarzyna Murawska

Współzałożycielka, Sekretarz Redakcji, Autorka

Milwaukee, Wisconsin, USA


Absolwentka wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka wielu artykułów i wydawnictw książkowych dotyczących polskiej emigracji. Członek Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago. Współpracowała z mediami polonijnymi i polskimi jak: Polish News, Dziennik Związkowy, Gwiazda Polarna, Nowy Dziennik i Tygodnik Solidarność w Warszawie. Zbiera i dokumentuje materiały dotyczące historii polskiej emigracji. Nagrodzona statuetką „Świętokrzyskiego Gustawa” (nagroda Gustawa Herlinga Grudzińskiego, przyznana przez Świętokrzyskie Towarzystwo Kultury. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Jana Ignacego Paderewskiego. Laureatka Congressman Clement Zablocki Civic Achievement Award (2022). Sekretarz Redakcji Kuryera Polskiego, Milwaukee, USA.

Najnowsze artykuły (20/75) Pokaż wszystkie