USA


9 czerwca obywatele Unii Europejskiej głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy europostępowa koalicja, która dominowała w tym Parlamencie przez około 30 lat, została zakwestionowana przez partie, które niektórzy nazywają „populistycznymi”.

Czytaj dalej... Czas czytania 8 min.

W amerykańskiej historii medycyny XIX wieku ważną rolę odegrała lekarka o polskich korzeniach. Amerykanie zawdzięczają dr Zak nowoczesne standardy leczenia i założenie pierwszego kobiecego szpitala.

Czytaj dalej... Czas czytania 5 min.

Zrozumienie tego historycznego i niezachwianego zaangażowania Rosji w ekspansjonizm powinno pomóc nam w sformułowaniu zwycięskiej strategii powstrzymania ich dzisiaj na Ukrainie, a tej strategii brakuje w naszych debatach. Błędem jest wiara, że ​​Rosjan uda się udobruchać jakimikolwiek ustępstwami. Uważają, że wszelkie ustępstwa są oznaką słabości i motywują ich do kontynuowania podboju.

Czytaj dalej... Czas czytania 18 min.

12 marca 1999 r. Polska wraz z Czechami i Węgrami oficjalnie została członkiem NATO.

Czytaj dalej... Czas czytania 3 min.

W dynamicznym krajobrazie religijnym Stanów Zjednoczonych Polski Narodowy Kościół Katolicki (PNKK) jawi się jako wyjątkowe wyznanie, które rozszerzyło swój zasięg daleko poza pierwotny elektorat polskich imigrantów.

Czytaj dalej... Czas czytania 15 min.
Projekt 2025
Waldemar Biniecki, 2024-04-13

Przyjrzyjmy się nieco głębiej czym teraz zajmuje się Heritage Foundation? Odpowiedź na to pytanie jest prosta i zawiera się w lakonicznym haśle: „Project 2025”.

Czytaj dalej... Czas czytania 3 min.

Emerytowany profesor Donald Pienkos aktywnie przyczynił się do wejścia Polski do NATO w 1999 r. Został zaproszony przez Konsula Generalnego RP Pawła Zyzaka w Chicago do wygłoszenia przemówienia podczas uroczystości z okazji 25. Rocznicy przyjęcia Polski, Węgier i Czech do Sojuszu.

Czytaj dalej... Czas czytania 9 min.

Polskie elity w Warszawie coraz częściej posługują się pojęciem „skłócona Polonia”, które jest narracją, stworzoną w Warszawie przez elity „dobrej zmiany” dla zakamuflowania swojej nieudolności w pracy ze swoją diasporą.

Czytaj dalej... Czas czytania 23 min.

Oto druga część artykułu na temat wspólnego raportu Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Sił Zbrojnych oraz Stałej Specjalnej Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów, opracowanego pod koniec ubiegłego roku.

Czytaj dalej... Czas czytania 10 min.

Wywiad z Markiem Boberem, wieloletnim redaktorem naczelnym „Kuriera Chicago”.

Czytaj dalej... Czas czytania 19 min.
Do ostatniej kropli krwi... sojuszników
Waldemar Biniecki, 2024-03-16

Konflikt na Ukrainie powoli wygasa. Brak jest amunicji i możliwości zluzowania Ukraińców. Stad też pojawił się pomysł na wprowadzenie do konfliktu nowych żołnierzy. Cena za to jak mówi gen. Skrzypczak jest bardzo wysoka.

Czytaj dalej... Czas czytania 4 min.
Page 1 Następna »