Gratulacje dla Generała Dywizji Ernesta Lityńskiego!!!

Read this article:  in English


Kuryer Polski chciałby podzielić się wspaniałą wiadomością z Polonią amerykańską. Ernest Lityński został mianowany generałem dywizji w rezerwie Armii USA.

Generał dywizji Ernest Lityński (Źródło: US Army)

Urodził się w rodzinie polskich imigrantów w Chicago, Illinois. Dorastał pod wpływem silnej polskiej kultury i przez osiem lat uczęszczał do Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Cicero, Illinois. Po ukończeniu szkoły średniej uczęszczał do Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point w stanie Nowy Jork, gdzie został mianowany podporucznikiem Armii Stanów Zjednoczonych – oficerem kawalerii.

Gen. Dyw Lityński służy naszemu krajowi od 28 lat. Obecnie jest dowódcą generalnym 76 Dowództwa Operacyjnego Reagowania w Fort Douglas w stanie Utah, gdzie odpowiada za gotowość, sprawność i bezpieczeństwo ponad 6 000 żołnierzy i cywilów rozproszonych po całych Stanach Zjednoczonych. Odbył wiele misji bojowych w Iraku i Afganistanie.

Po odbyciu czynnej służby w armii jako dowódca plutonu pancernego, dowódca plutonu rozpoznawczego i dowódca kompanii kawalerii, przeniósł się do rezerwy armii Stanów Zjednoczonych jako kapitan. Po kilku latach został awansowany do stopnia majora, a następnie został wysłany do Iraku w latach 2005-2006, gdzie służył w XVIII Korpusie Powietrznodesantowym (spadochroniarzy) pod Bagdadem.

Polskie Centrum Wisconsin było gospodarzem ceremonii promocji generała brygady Ernesta Lityńskiego z rezerwy US Army (Źródło: Facebook)

Ze względu na znajomość języka polskiego został również przydzielony do Polskiej Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe (MND-CS) w Diwaniyah w Iraku, aby wspierać Wojsko Polskie podczas pierwszych wolnych wyborów narodowych w Iraku. Wspólnie z Wojskiem Polskim mjr Lityński zapewnił zabezpieczenie irackich punktów wyborczych oraz ochronę praw każdego obywatela Iraku do swobodnego głosowania na przedstawicieli i Rząd Narodowy.

Zarówno polska dywizja, jak i mjr Lityński zostali pochwaleni za brak przemocy ze względu na zapewnienie należytego bezpieczeństwa w okolicy. Wybory były bardzo udane, a współpracę Wojska Polskiego z amerykańskim XVIII Korpusem określono jako udaną wielonarodową operację wojskową. Jako planista operacyjny i łącznik między armią polską i amerykańską mjr Lityński przyczynił się do wzmocnienia stosunków między tymi krajami na przyszłość.

Po pierwszych wyborach, mjr Lityński nadal wspierał polską dywizję w następnych wyborach, które po raz kolejny zakończyły się sukcesem. Za swoje wysiłki mjr Lityński został odznaczony Medalem Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe (MND-CS), za wybitne osiągnięcia, z rąk polskiego generała dywizji Piotra Czerwińskiego, dowódcy wszystkich sił polskich, czeskich, rumuńskich i bułgarskich wysłanych do Iraku.

Po odbyciu misji w Iraku, major Lityński ponownie został oddelegowany jako polski Amerykanin – tym razem do 82 Dywizji Powietrznodesantowej (spadochroniarzy) w Afganistanie w 2007 roku. Podczas tej misji major Lityński służył głównie w 4 Brygadzie 82 Dywizji. W ramach tej jednostki został przydzielony do polskiego 18 Batalionu Powietrzno-Szturmowego. Służąc w tym samym rejonie działań z 18 Batalionem Powietrzno-Szturmowym, wojsko polsko-amerykańskie było w stanie poprawić bezpieczeństwo w prowincji poprzez liczne operacje stabilizacyjno-ubezpieczające i bojowe.

Pułkownik Lityński odbiera odznaczenia Gwiazdę Iraku, oraz Gwiazdę Afganistanu (Fot. Marcin Murawski)

Mimo, że jeden z jego najlepszych przyjaciół zginął w akcji podczas tej misji, major Lityński i jego jednostka byli w stanie wzmocnić polsko-amerykańskie stosunki wojskowe oraz wspólne operacje piechoty i desantu w przyszłych wielonarodowych operacjach.

Major Lityński awansował przed innymi rówieśnikami do stopnia podpułkownika i służył jako dowódca batalionu w rezerwach armii Stanów Zjednoczonych. Otrzymał wiele nagród w armii, w tym Odznakę Spadochroniarza Powietrznego, Odznakę Szturmu Powietrznego, Medal Brązowej Gwiazdy, 6 Medali Wyróżnienia Armii, 5 Medali za Osiągnięcia Armii, Medal Kampanii Iraku, Medal Kampanii Afganistanu, Medal Służby Obrony Narodowej , Medal Służby Globalnej Wojny z Terroryzmem, Odznaka Efektywności Armii Niemieckiej oraz Brązowy Medalion Orderu Świętego Jerzego.

W listopadzie 2011 roku Ernest Lityński został odznaczony Nagrodą za Obywatelskie Osiągnięcia imienia Kongresmana Clementa Zabłockiego oraz Medalem Paderewskiego wydanym przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Konsul Generalny RP Robert Rusiecki wręczył płk Ernestowi Lityńskiemu odznaczenia Gwiazda Iraku i Gwiazda Afganistanu przyznane przez Prezydenta RP.

Jest absolwentem Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza, posiada tytuł licencjata (BS), z inżynierii środowiska, Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych (West Point); magistra (Master of Business Administration, MBA) z Marquette University; tytuł magistra-inżyniera z zakresu zarządzania inżynierią na Uniwersytecie Marquette; oraz magistra (Master of Science, MS) w Studiach Strategicznych od Studium Wojennego Armii Stanów Zjednoczonych (The United States Army War College).

Link do oficjalnej nominacji:
https://www.congress.gov/nomination/117th-congress/1720

Przetłumaczył z angielskiego Andrzej Woźniewicz.

W środę, 10 listopada, a więc w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej mieszczącym się w historycznym budynku na Lakeshore Blvd. w Chicago, odbyły się uroczyste obchody połączone z wręczeniem odznaczeń przyznanych przez prezydenta Polski oraz z występami artystycznymi.

Czytaj dalej...
Polski Generał w Milwaukee
Katarzyna Murawska

Drugi i trzeci maj to bardzo ważne święta w życiu Polonii Amerykańskiej, ale też w życiu globalnej Polonii. Drugiego maja obchodzimy Dzień Flagi i Dzień Polonii, a trzeciego — Dzień Konstytucji. Społeczność polonijna w Milwaukee w tym roku, w dniu poprzedzającym te ważne święta, gościła przedstawicieli Ambasady Rzeczpospolitej Polski w Waszyngtonie: attaché wojskowego, generała dywizji Cezarego Wiśniewskiego i jego zastępcę, podpułkownika Karola Budniaka.

Czytaj dalej...