Od koszyka do święconki

Read this article:  in English


Wiklina, to nic innego jak młode pędy kilku gatunków wierzby, które wykorzystywane są w plecionkarstwie. Nazwa ta jest także zwyczajowym określeniem wierzby purpurowej, zwanej plecionką, koszyczkówką lub wyplatajką. Najwięcej wiklinowych plecionek wyrabiano w dawnej Polsce w okolicach Wielkanocy. Często zatem plecionkarstwo, nazywane jest w Polsce wielkanocnym zajęciem.

Źródło: Wikipedia

Na Kaszubach i Pomorzu

Wielkanocne wiklinowe dzbanuszki ustawiano zawsze stołach świątecznych, a w środku nich musiał znajdować się flakon z żółtą forsycją i baziami. Taką dekorację ustawiano zawsze w wielką sobotę, a tuż po śniadaniu wielkanocnym spożywano z tego bukietu wierzbowe bazie, potocznie zwane kotkami. Czyniono tak dla zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa.

W polskich górach

W okolicach Podhala natomiast, w wiklinowe koszyczki ustawiano świece, które paliły się przez całą dobę w pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Koszyczki takie ustawiano zarówno w domach w największym z pokojów, w którym najczęściej świętowano to najważniejsze święto w roku. Znajdowały się one także i na zewnątrz domu gospodarza, aby odegnać złe licho, które być może zadomowiło się w okresie zimy.

W regionie świętokrzyskim

W regionie świętokrzyskim znane były tak zwane wiklinowe parady. Wówczas to młode panny i młodzi chłopcy ze wsi, brali w swoje ręce wiklinowe koszyczki ze świecami i udawali się oni wszyscy do pobliskiego lasu. Tam przy wtórze pieśni nabożnych, młodzież świętokrzyska wypowiadała swoje najskrytsze życzenia, gdyż jaki wierzono wraz ze światłem świec, szybciej się one spełniają. Niekiedy też, wiklinowe koszyczki nakładano na długie pręty lub kije i takie świecące kordony obchodziły całą wieś, aby szerzyć wszędzie dobro i szczęście, życząc wszystkim wesołych świąt.

Źródło: sprzedajemy.pl

Na święconkę

Z wikliny też wykonywano koszyczki wielkanocne, w których to w wielką sobotę zanoszono pokarmy do kościoła. Koszyczki takowe, musiały być uplecione z najlepszych gałązek wiklinowych. Na świętokrzyskich Krynkach, znany był wielkanocny zwyczaj wkładania kartek z życzeniami i prośbami do święconki. Wierzyli bowiem tamtejsi mieszkańcy tych okolic, że jak ksiądz je poświeci, to na pewno napisane na tych karteczkach życzenia się spełnią.

Światowy fenomen Orszaku Trzech Króli 
Ewa Michałowska-Walkiewicz

Jest wiele zwyczajów i wydarzeń związanych z okresem świąteczno-noworocznym. Są to pasterka, kolędnicy, czy sylwestrowe huczne zabawy i pokazy ogni sztucznych. Większość z tych form ma już bardzo długą, utrwaloną tradycję, ale na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego mamy obecnie zupełnie nową, świeżą tradycję — trudno nie nazwać jej „nową” skoro zaistniała dopiero kilka lat temu — Orszak Trzech Króli.

Czytaj dalej...

Wielkanoc, uważana jest za największe święto chrześcijańskie. W tym czasie, celebruje się złożenie największej ofiary za nasze zbawienie w postaci ukrzyżowanego ciała Jezusa Chrystusa. Od dawna jest to święto obchodzone uroczyście, a jednym z państw, w którym pamięta się o nim w sposób szczególny jest Polska.

Czytaj dalej...
Szopki krakowskie — i nie tylko
Ewa Michałowska-Walkiewicz

Szopka, jak mówił przed laty ksiądz prałat Michał Słowikowski z Lublina, „…to pewnego rodzaju święta scena, która przede wszystkim przedstawia Świętą Rodzinę i wszystko to co się wydarzyło w Betlejem…”

Czytaj dalej...
Zmartwychwstanie
Edward Dusza

Jakże stara i nieustająca jest tęsknota ludzkości za nieśmiertelnością! Na przestrzeni dziejów coraz to widzimy filozofów poszukujących dowodów na życie wieczne, stwarzających najróżniejsze teorie dowodów na życie wieczne, stwarzających najróżniejsze teorie na temat trwania człowieka w zaświatach. Starożytne religie, także nauki filozofów greckich mówią nam o nieśmiertelności duszy ludzkiej. Nowy Testament zaś przynosi coś więcej: mówi o nieśmiertelności całego człowieka, o ciała zmartwychwstaniu. Nieśmiertelność duszy i ciała zmartwychwstanie potwierdza nasze szczególne uprzywilejowanie w tym, stworzonym rękami Boga, świecie. Chrześcijaństwo, wiara wyrosła w cieniu Chrystusowego krzyża, spełnia odwieczny sen ludzkości i nieustającym trwaniu...

Czytaj dalej...

W Polsce, Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia, uznawana jest za najbardziej wyjątkową noc w roku. Jest to noc, w którą ponoć - według legendy - nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem. Tradycja celebrowania Wigilii nieodłącznie wiąże się z uroczystą kolacją w rodzinnym gronie, podczas której spożywane są postne potrawy.

Czytaj dalej...