Co może zrobić polska diaspora wraz z polskim rządem w sprawie reparacji od Niemiec

Historyczna sprawiedliwość dla Polski

Read this article:  in English


Polskie konsulaty w Stanach Zjednoczonych zachęcają do wspierania wysiłków posła i wiceministra MSZ Arkadiusza Mularczyka, który w Kongresie Stanów Zjednoczonych odbył cykl spotkań z senatorami i kongresmanami. Celem tych spotkań było uzyskanie wsparcia w dwóch aspektach: pomocy dla Ukrainy i pomocy Stanów Zjednoczonych dla wsparcia polskich roszczeń dla niemieckich reparacji dla Polski.

Szacowana wysokość reparacji od Niemiec (Źródło: TVP World)

Jak ocenia Rheinische Post, „debaty o reparacjach są trucizną dla stosunków między krajami. ... Pokazała to już I wojna światowa z ogromnymi zobowiązaniami reparacyjnymi Niemiec” – ocenia, że narzucenie Niemcom w 1919 roku ogromnych reparacji, które zrujnowały kraj, przyczyniło się do wzrostu popularności Hitlera i jego mowy nienawiści. Dodaje, że Niemcy muszą pamiętać o tym, że „nie mogą po prostu odsunąć na bok tych żądań, ale przynajmniej symbolicznie i moralnie stale muszą wyznawać swoja winę”.

Z kolei polski rząd musi przygotować profesjonalną kampanię informacyjną o tym, że Polska w wyniku zbrojnego napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 roku straciła 6 milionów polskich obywateli, a odebrano jej blisko połowę przedwojennego terytorium. Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej nasz kraj stracił: 57 procent prawników, 39 procent lekarzy, 30 procent duchownych, prawie jedną trzecią kadry akademickiej. Przypomnijmy, że w nocie dyplomatycznej Polska domaga się od Niemiec odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych, zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz ich rodzinom wyrządzonych im szkód i krzywd, a także systemowych działań mających na celu zwrot zagrabionych z Polski w trakcie wojny dóbr kultury, które znajdują się obecnie w Niemczech.

Czas, aby Polska z udziałem swojej diaspory poprowadziła skuteczną kampanię zatytułowaną np. „Historical justice for Poland” (Historyczna sprawiedliwość dla Polski).

World Affairs Councils

Istnieje w Stanach Zjednoczonych organizacja zajmująca się sprawami międzynarodowymi, która posiada liczną sieć w największych miastach Ameryki. Byłem członkiem tej organizacji w Wisconsin przez 10 lat, a ponieważ moja żona była jednym z jej dyrektorów, byłem przez ten okres zaangażowany do pracy w niej, realizując wiele programów o Polsce. Ta organizacja, to World Affairs Councils.

Przy koordynacji całej kampanii przez polską ambasadę i konsulaty, przy wpływie amerykańskiej i polskiej prasy, polskich filmów dokumentalnych, fabularnych, spektakli teatralnych, dyskusji w gronie ekspertów i wystaw można, skupiając się na amerykańskich elitach, wykreować pozytywną opowieść o Polsce; a także pokazać i uzmysłowić amerykańskiej opinii publicznej do jakiego stopnia nasz kraj został zniszczony przez dwa barbarzyńskie totalitaryzmy, które zmieniły go nie do poznania. Kampanię tę można by przeprowadzić we współpracy właśnie z World Affairs Councils.

Dziś Polska, członek Unii Europejskiej i NATO, jest miejscem sukcesu ekonomicznego, jest też skutecznie zaangażowana w pomoc humanitarną i wojskową dla Ukrainy, przy tym – nie wypatruje asysty państw zamożniejszych. Jest wiarygodnym, niezwykle ofiarnym i solidnym członkiem NATO. Aby mówić o polsko-niemieckim pojednaniu trzeba wnikliwie i uczciwie spojrzeć na krzywdy Polaków odniesione w drugiej wojnie światowej. Nie można tego zrobić częściowo lub symbolicznie.

Czas, aby również polscy obywatele zaczęli dokumentować straty.

Wydaje się, że pomysł, który przedstawiliśmy na łamach Tygodnika Solidarność polegający na przeprowadzeniu wśród polskich ofiar II wojny światowej i ich spadkobierców akcji identyfikacji tych ofiar i ich spadkobierców, oraz przygotowania wniosków formalno-prawnych zawierających wykazy utraconych dóbr ruchomych i nieruchomych zagrabionych przez nazistowskie Niemcy, jest kolejnym pomysłem, który należy wykorzystać.

Projekt może być przeprowadzony na ‘wzór’ „Holocaust Era Asset Restitution Taskforce” (Grupa Zadaniowa Restytucji Dóbr Czasów Holokaustu), zwanego potocznie projektem HEART, sponsorowanego przez Rząd Izraela i Jewish Agency for Israel (JAFI). Celem projektu było stworzenie prawnych możliwości i narzędzi do dochodzenia w drodze prawnej zadość uczynienia ofiarom Holocaustu. W wyniku tego działania stworzono 200 000 udokumentowanych wniosków, które stały się podstawą prawną do dalszych prawnych kroków w tej sprawie.

Prawdopodobnie jestem jedynym Polakiem, który posiada praktyczną wiedzę na temat technicznych aspektów takiego działania. Jesteśmy więcej niż przekonani, że strona polska powinna jak najszybciej identyfikować ofiary II wojny światowej i ich spadkobierców, aby oni mogli w dowolnym dla nich czasie składać w biurze Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego formalne wnioski, zawierające wykazy utraconych dóbr ruchomych i nieruchomych zrabowanych lub zniszczonych przez najeźdźców niemieckich – jak i oddzielnie sowieckich.

Polskie ofiary II wojny światowej mają nie tylko moralne prawo do odszkodowań i rekompensat. Państwo polskie od dawna powinno dokumentować wnioski polskich obywateli i ich potomków mieszkających w kraju oraz za granicami Polski.

Skuteczność Polonii Amerykańskiej

Polonia amerykańska wielokrotnie udowodniła, że potrafi się zjednoczyć wokół konkretnych celów i skutecznie je zrealizować. Aby walczyć o polską niepodległość z Ameryki wyruszyli ochotnicy, a nie jeńcy wojenni, w sumie 22 tysiące żołnierzy Błękitnej Armii.

Polonia od początku swojego istnienia wysyła do Polski setki milionów dolarów. Zapewniła udział Stanów Zjednoczonych w finansowaniu Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki, pracowała nad stworzeniem programu emigracyjnego dla obywateli, którzy nie mogli wrócić na tereny okupowane przez Sowietów po II wojnie światowej (Displaced Persons Program), aby zapewnić im bezpieczną emigrację do USA. W ramach tego programu do USA przyjechało 150 tys. polskich obywateli.

Polonia zapewniła udział Stanów Zjednoczonych w uznaniu polskich granic na Odrze i Nysie przez państwo niemieckie. Wydatnie promowała obchody 1000-lecia państwa polskiego przez wydanie amerykańskiego znaczka pocztowego przedstawiającego białego orła w koronie z krzyżem. Doprowadziła do przeprowadzenia śledztwa w Kongresie USA w sprawie zbrodni w Katyniu i uznanie Sowietów winnych tej zbrodni. Przeprowadziła akcję lobbingową w celu poparcia starań wstąpienia Polski do NATO (pod petycją zebrano 9 milionów podpisów). Zapewniła pomoc w udziale w negocjacjach w celu przyznania obywatelom polskim rekompensaty za pracę przymusową w nazistowskich Niemczech. Przekazała do Polski ok. 200 milionów dolarów na sprzęt medyczny i pomoc dla ofiar powodzi w latach 1997 i 2001 i wiele innych.

Komunikacja strategiczna

Komunikacja strategiczna polskiej diaspory jest kluczem do osiągnięcia wymiernych rezultatów w zakresie niemal wszystkich wspólnych inicjatyw – również akcji reparacji od Niemiec. Wśród osób zajmujących się profesjonalnie polską diasporą trzeba za wszelką cenę zmienić schematy myślowe z kiszki, pierogów i ludowych tańców na skuteczne i profesjonalne działania polskiej diaspory w celu promocji polskiej racji stanu i nowego wizerunku Polski.

Aby skutecznie współpracować z Polonią amerykańską niezbędne jest stworzenie efektywnego systemu komunikacji strategicznej zapewniającego na lata łączność pomiędzy Polską a największą polską diasporą w Stanach Zjednoczonych – strategicznym sojusznikiem Polski i krajów wschodniej flanki NATO.

Po wizycie Prezydenta Bidena w Warszawie mamy niezwykle przychylną prasę w USA. Mamy wspaniały polski naród, Polonię rozrzuconą po świecie, która jest częścią tego narodu. Mamy wielkie dzieła polskiego intelektu, od Pawła Włodkowica, do Karola Wojtyły. Czas, aby te wszystkie zasoby należycie wykorzystać. Taka szansa dla Polski zdarza się raz na 300 lat.

Budujmy polskie lobby w strategicznych dla nas krajach. Budujmy i adresujmy narrację opartą o Pax Polonica - kraju solidarności i umiłowania wolności.

Mija 80 lat od apogeum akcji rabunkowej polskich dzieci przez organizacje hitlerowskie. Trzeba przypominać tamte tragiczne chwile i heroiczną działalność mecenasa Hrabara. Tamtych krzywd nie wyrównają żadne reparacje, ran nie uleczy nawet czas, ale trzeba zapobiegać temu, aby tamta historia się nie powtarzała.

Czytaj dalej...

Dzisiaj, aby utrzymać w USA polską tożsamość i budować propolski lobbing, weekendowy woluntaryzm już nie wystarcza. Trzeba sprofesjonalizować Polonię i przyciągnąć jej zaplecze intelektualne.

Czytaj dalej...

Niszczenie dóbr kultury było jednym z priorytetowych celów hitlerowców, miało złamać kulturowy kręgosłup narodu polskiego. Jak się szacuje, Polska utraciła w czasie wojny ponad 500 tys. dzieł sztuki i ponad 20 mln wartościowych woluminów.

Czytaj dalej...
Kto lobbuje za Polską w USA?
Waldemar Biniecki

Wojna na Ukrainie i poczucie zagrożenia spowodowały większą aktywność polskiej dyplomacji. Podobnie zachowują się narody wschodniej flanki, a akcesja Finlandii i Szwecji do NATO potwierdza tylko fakt, że nie jesteśmy jedyni w naszych ocenach, jeśli chodzi o zagrożenie agresją ze strony imperialistycznej Rosji.

Czytaj dalej...

Po bezprecedensowym zadaniu śmierci i zniszczeń Polsce i jej mieszkańcom podczas II wojny światowej, Niemcy arogancko odrzucają polskie żądania reparacji.

Czytaj dalej...