Wiktoria Laskowska-Szczur

Autorka

Żytomierz, Ukraina


Wieloletnia działaczka polska na Ukrainie, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Inicjatorka i organizator szeregu ważnych dla społeczności polskiej projektów i uroczystości. Doktorantka Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

W 2020 roku została uhonorowana nagrodą TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”, w 2019 udekorowana przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2011 - odznaczeniem Zasłużona dla Kultury Polskiej.

Najnowsze artykuły (3/3) Pokaż wszystkie