Prof. Hubert Chudzio

Author

Kraków


Polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2006 obronił pracę doktorską, a habilitował się w roku 2015. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Założyciel i pierwszy dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP.