Dzielne polskie Szare Samarytanki

Read this article:  in English


Polska została zniszczona podczas I wojny światowej (1914-1918). Polacy mieszkający w Ameryce zainicjowali Polski Biały Krzyż i Polskie Szare Samarytanki z YWCA (Young Women's Christian Association, Chrześcijański Związek Młodych Kobiet), które rekrutowały pielęgniarki do wspierania polskich żołnierzy i rodzin. Działania te były kluczowe dla powojennej odbudowy Polski. Niestety, ich historie zostały zapomniane.

Polskie Szare Samarytanki. Zdjęcie dzięki uprzejmości Immigration History Research Center, University of Minnesota. (Źródło: pamsm.org)

Pielęgniarki wyszkolone w Ameryce, m.in. YWCA Szare Samarytanki i pielęgniarki z Polskiego Białego Krzyża, przybyły do ​​Polski w 1919 roku. Pomogły ponad milionowi potrzebujących dzieci i żołnierzom leczącym się z ran bojowych. I służyły wszystkim bez względu na wyznanie, pochodzenie etniczne, czy klasę społeczną.

Historia Polskiego Białego Krzyża przyćmiła polskie Szare Samarytanki. Polski Biały Krzyż jest bardziej znany poprzez swoich założycieli, Ignacego i Heleny Paderewskich. Ignacy Paderewski był znanym pianistą, filantropem, politykiem i kompozytorem. Został ministrem spraw zagranicznych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., a premierem w 1919 r. Helena (z domu Rosen) znana jest ze zbierania funduszy na ten cel, zwłaszcza na tzw. lalki Paderewskiej. Obie organizacje, Szare Samarytanki i Polski Biały Krzyż, szkoliły pielęgniarki i wspierały działania edukacyjne.

Polski Biały Krzyż (Źródło: pamsm.org)

Rada Pracy Wojennej YWCA powołała Polskie Szare Samarytanki we współpracy z American Relief Administration (ARA). Hrabina Laura De Turczynowicz (z domu Laura Blackwell) walnie przyczyniła się do promowania szkolenia przez YWCA młodych Amerykanek polskiego pochodzenia dla Szarych Samarytanek.

Hrabina Laura De Turczynowicz (z domu Blackwell) (Źródło: pamsm.org)

Laura znała z pierwszej ręki okropności i okrucieństwa popełnione podczas I wojny światowej. Mieszkała na Suwalszczyźnie na skraju Jezior Augustowskich. W czasie wojny, jej mąż Stanisław De Turczynowicz, profesor hydrologii, został zmobilizowany w Rosji jako naczelny inspektor Sanitarny. Ona i ich troje dzieci byli przetrzymywani jako zakładnicy przez generała von Hindenburga. Po dramatycznej ucieczce z terenów objętych wojną, na które najechały wojska pruskie, wróciła w 1915 r. do Stanów Zjednoczonych. De Turczynowicz, zaangażowana w wystąpienia publiczne, napisała książkę, która w 1916 r. stała się natychmiastowym bestselerem, zbierała fundusze i rekrutowała ochotników do akcji niesienia pomocy.

Polskie Szare Samarytanki z YWCA były grupą kobiet-ochotników, które udzieliły tak bardzo potrzebnej pomocy Polsce, zniszczonej przez I wojnę światową (1914-1918).

Eleanor Wasielewski była absolwentką i wykładowcą Minnesota University (obecnie University of Minnesota). Wasielewski (później znana jako Eleanor Anthony) była pierwszym rekrutem Szarych Samarytanek.

Eleanor Wasilewski (Źródło: pamsm.org)

Po wstępnej selekcji i szkoleniu około 99 kobiet przeszło dodatkowe półroczne szkolenie w Nowym Jorku, a 77 ukończyło je w czerwcu 1919 r. Pierwsza grupa przybyła do Polski w lipcu 1919 r. Szkoliła miejscowych wolontariuszy, pomagała uchodźcom, nadzorowała transport i dystrybucję pomocy i pomógł milionom dzieci w potrzebie i żołnierzom wracającym do zdrowia po ranach bitewnych. Szare Samarytanki służyły w Polsce przez trzy lata.

Artykuł o Eleanor Wasilewski (Źródło: pamsm.org)

Autorka dziękuję pani Jill Johnson i panu Markowi Dillon za udostępnienie materiałów archiwalnych do tego artykułu.

Artykuł pierwotnie opublikowany przez Minnesota Polish Medical Society (pamsm.org). Opublikowane ponownie za zgodą.

Tłumaczył z angielskiego Andrzej Woźniewicz.




Źródła/Bibliografia:


Prawo w okupowanej przez Niemców Polsce nakazywało wydać każdego Żyda w ręce niemieckich władz. Łamanie tego prawa oznaczało wyrok śmierci na całą rodzinę.

Czytaj dalej...

Doktor Ludwik Rajchman (1884-1965) — wybitny, choć mniej znany lekarz, odegrał kluczową rolę w zrewolucjonizowaniu praktyki lekarskiej w skali światowej.

Czytaj dalej...
Żywot i dzieła Ignacego Paderewskiego
Prof. dr hab. Kazimierz Braun

Paderewski był celowo zapominany przez obóz rządzący w dwudziestoleciu międzywojennym, a po wojnie wręcz tępiony przez komunistów. Również i dzisiaj w Internecie krąży o nim wiele błędnych, albo niepełnych informacji. Aż do dziś brak jest jego pełnej, obiektywnej monografii.

Czytaj dalej...

Po I wojnie światowej Stany Zjednoczone przekazały krajom zdewastowanej Europy wielomilionową pomoc w postaci finansowej, żywności, odzieży czy doradztwa technicznego. Polska została dotknięta nie tylko skutkami Wielkiej Wojny (1914-1918), której była głównym polem bitwy, ale także skutkami najazdu bolszewickiego i pustoszących Polskę epidemii chorób zakaźnych. Był to jeden z krajów, które otrzymały pomoc.

Czytaj dalej...

Jerzy Giedrojć to człowiek, który młodemu pokoleniu jest zupełnie nieznany. A przecież, mimo, że po II wojnie światowej pozostał na emigracji, wywarł ogromny wpływ na myślenie polskich elit intelektualnych, a za ich pośrednictwem także na myślenie Polaków. Nigdy do Polski nie wrócił, ale wiele z jego idei posłużyło do zbudowania fundamentów III RP.

Czytaj dalej...

Sprowadzenie do Polski prochów trzech Prezydentów RP na Uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zmusza do refleksji i zadumy. Rodzi się pytanie: Czy Polacy nad Wisłą zdają sobie sprawę jaki był wkład Polskiej emigracji w proces odzyskania przez Polskę niepodległości?

Czytaj dalej...
Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej
Prof. Emeritus Donald Pienkos

Ta wielka bitwa toczyła się w dniach 13-20 sierpnia 1920 r. pomiędzy armiami odrodzonej Polski i rewolucyjnej bolszewickiej Rosji. Ta wielka bitwa jest również znana jako „Cud nad Wisłą”, główną rzeką Polski. Bitwa, toczona przez dwie armie liczące łącznie ponad 250.000 bojowników, zakończyła się całkowitą klęską bolszewików.

Czytaj dalej...

Od początku rozbiorów Polski, zaborcy wszelkimi metodami starali się germanizować i rusyfikować Polaków. Jedną z podstawowych metod była walka z językiem polskim. W szkołach za używanie języka polskiego podczas przerw między lekcjami uczniom wymierzano kary cielesne, a ich rodzice płacili grzywny.

Czytaj dalej...