Walne Zebranie Polish Heritage Alliance

Polskie Centrum Wisconsin znowu żyje!

Read this article:  in English


Franklin, Wisconsin, 23 września 2021 (korespondencja własna).

W dniu 23 września 2021 r. w Polskim Centrum Wisconsin (Polish Center of Wisconsin) odbyło się doroczne walne zebranie członków Polish Heritage Alliance (PHA, Stowarzyszenie Tradycji Polskich), połączone z wyborami Zarządu.

Polish Heritage Alliance to organizacja licząca obecnie ponad 760 członków. Jej misja to promowanie zrozumienia i poważania dla polskiej kultury i tradycji, języka polskiego i polskiej historii, a także promowanie współczesnych wydarzeń związanych z Polską oraz polskiej sztuki.

Polish Heritage Alliance ma siedzibę we Franklin, na południowych przedmieściach Milwaukee, Wisconsin. Siedziba ta, położona wśród malowniczej scenerii otaczającego parku, architektonicznie przypomina kształtem całkiem okazały polski dworek szlachecki, jakby żywcem z czasów świetności Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zbudowana jednak tak naprawdę była w czasach współczesnych oczywiście, w latach 1987-2000.

Placówka jest skarbem polskiej kultury, w którym można doświadczyć polskiej tradycji, zwyczajów, skosztować polskiego jedzenia, i zapoznać się z polskimi obrządkami. Ozdobny i malowniczy krajobraz otaczającego parku zapewnia naturalne, wręcz zapierające dech w piersiach, otoczenie oraz tło dla różnego rodzaju imprez, takich jak wesela, bankiety, i spotkania, których zwykle w ciągu roku odbywa się wiele — o czym jeszcze za chwilę. Centrum jest zwykle także gospodarzem wielu seminariów informacyjnych, pokazów, koncertów, zajęć i wspaniałych imprez okolicznościowych organizowanych przez cały rok.

Prezes Steven Chybowski

Walne zebranie członków PHA to przede wszystkim wybór zarządu. Tutaj nikogo chyba nie zdziwiły kandydatury. Prezesem został - przez aklamację - ponownie wybrany pan Steven Chybowski, wieloletni działacz PHA, pełniący dotychczas rolę prezesa, a przedtem wiceprezesa organizacji, z zawodu inżynier, wykształcony na lokalnym Marquette University.

Tak trochę po polsku i zgodnie z tradycją sejmikowania, choć głosowanie miało być tajne a urna do głosowania była jak najbardziej dostępna przed zebraniem, wszyscy pozostali członkowie zarządu zostali również wybrani przez aklamację w trakcie zebrania. Jakoś nie widziałem nikogo liczącego głosy papierowe... Nie miało to chyba najmniejszego znaczenia, bowiem wszyscy kandydaci przystąpili do wyborów bez przeciwników.

Wiceprezesem PHA został wybrany ponownie, nieobecny na zebraniu z powodów zdrowotnych po operacji, pan Thomas Radoszewski, wieloletni członek zarządu PHA, emerytowany pracownik – między innymi – Ladish Co., firmy przez którą przewinęło się przez lata wielu Polaków i osób polskiego pochodzenia. Skarbnikiem organizacji został ponownie David Zepecki, który był swego czasu członkiem Rady Powiatowej (County Board) Milwaukee. Pozostali członkowie zarządu to Heidi Moshinski, Janet Protasiewicz, i Janine Adamczyk - osoby o długoletnim doświadczeniu w strukturach PHA i znane w środowiskach polonijnych w Wisconsin.

Walne zebranie członków zarządu PHA to okazja do podsumowań i zadumy. Obecnie Polskie Centrum powoli powraca do pewnej normalności po straconym roku wciąż przecież trwającej pandemii. Spotkanie zainaugurował urzędujący, a zarazem nowo-wybrany, prezes PHA, Steven Chybowski. Podsumowując ostatnie dwa lata działalności, stwierdził on, że były to czasy trudne, najeżone wręcz przeciwnościami.

Dla Centrum oraz dla PHA, ostatnie dwa lata to przede wszystkim stracone szanse i dochody – środki, które przecież decydują o sprawczości i możliwościach rozwoju, czy nawet samej egzystencji Cetrum. Wesela, tradycyjne smażenie ryb, uroczyste śniadania takie, jak np. w Dzień Matki, imprezy golfowe – po prostu przestały się wszystkie odbywać w 2020 r. Najbardziej jednak dotkliwą stratą dla PHA było dwukrotne zawieszenie tradycyjnego i hucznie zwykle obchodzonego Polish Fest. Zarówno 39-ta (w r. 2020) jak i 40-ta (2021 r.) edycja tej wielkiej polskiej imprezy w Milwaukee po prostu się nie odbyły. Bardzo to uderzyło w stan finansowy Centrum, a zarazem w zarządzającą nim PHA.

Steve Chybowski wskazał w swoim podsumowaniu na najbardziej istotny element działalności w ciągu ostatnich dwóch lat, który w efekcie pomógł przetrwać organizacji: wysiłki Dyrektora Operacyjnego Jeffa Kuderskiego w celu uzyskania pomocy finansowej dostępnej za pośrednictwem różnych programów rządowych. Bez tych programów, i bez agresywnego zaangażowania w ich uzyskanie, sytuacja finansowa Centrum byłaby bardzo trudna.

Skarbnik, David Zepecki

Dodatkowych wyjaśnień na ten temat udzielił później Skarbnik organizacji, pan David Zepecki. Z jego raportu, oraz z opublikowanych przez niego danych finansowych, wynikało wprawdzie, że PHA powiększyło swoje zasoby o ponad 300.000 dolarów w ciągu ostatniego roku - co mogło być zaskoczeniem - jednak są to zasoby pochodzące głównie z nieoprocentowanej (na razie) pożyczki Administracji Małych Przedsiębiorstw (Small Business Administration), a więc trzeba je będzie niedługo zwrócić.

Rządowa pomoc finansowa w związku z COVID-19

Nie chcąc pozostawić obecnych w czarnym nastroju, Steve wskazał na normalizującą się sytuację. Tradycyjne imprezy i spotkania znowu mają miejsce, choć nie osiągnęły one jeszcze poziomu sprzed pandemii. Prezes Chybowski ogłosił też wielką kampanię zbiórki funduszy – o której za chwilę.

No i wiadomość najważniejsza: przygotowania do Polish Fest 2022 są już w toku, o czym szerzej później poinformowała przewodnicząca Komisji Organizacyjnej tego wydarzenia, pani Janine Adamczyk. Pani Adamczyk jest osobą o dużej werwie i sile przebicia, a także doświadczeniu w tej materii. Można więc chyba wierzyć, że to co powiedziała spełni się, a obiecała, że Polish Fest 2022 będzie największym i najhuczniejszym w historii ("the biggest and the best ever"). Miejmy nadzieję, że i jej samej, i pozostałym organizatorom się to uda. Na razie wszyscy powinniśmy zarezerwować daty 10-12 czerwca 2022 w kalendarzu. Wybrzmiał też gorący apel o zgłaszanie się na ochotnika do pomocy przy organizacji i prowadzeniu tej imprezy.

Zaprzysiężenie nowowybranych członków Zarządu.

Punktem kulminacyjnym spotkania, poza zaprzysiężeniem nowo-wybranego Zarządu, okazało się jednak wystąpienie przewodniczącego Komisji d/s Nieruchomości, pana Michaela Berzowskiego, i to nie tylko dla samego jego niepowtarzalnego humoru i optymizmu. Było to również tour de force mistrza od PRu, który w swoisty sobie sposób zaapelował do członków PHA, sympatyków, i wszystkich przyjaciół Polaków w Wisconsin i poza nim, o – cóż innego niż – pieniądze, i to duże pieniądze!

Michael M Berzowski, Przewodniczący Komisji d/s Nieruchomości

Komisja d/s Nieruchości ma niezwykle ambitne plany całkowitego remontu parkingu przylegającego do Centrum, który to parking już od kilku lat nosi znamiona zużycia. Remont ma kosztować ponad 300 tysięcy dolarów. Ale to jeszcze nie koniec. Są rozległe plany na remont zewnętrznego tarasu, którego uatrakcyjnienie jest instrumentem przyciągania chętnych na organizowanie wesel i podobnych imprez. Jest też plan instalacji rynien, zmodernizowania kuchni, odnowienia systemów ogrzewania i chłodzenia, uaktualnienia sprzętu elektronicznego i komputerowego - jednym słowem, cała litania potrzeb, na które dotychczas nigdy nie było funduszy. Wszystko to, nie wspominając nawet o bieżących wydatkach, jak konieczność wymiany framug niektórych okien by do środka nie wdzierała się woda w czasie deszczu, wymaga funduszy.

Te wszystkie plany i potrzeby tak doraźnie, jak i inwestycyjne są tłem dla ogłoszonej na zebraniu niesłychanie ambitnej i agresywnej, trzyletniej kampanii zbiórki kapitału na cele poprawienia stanu nieruchomości wchodzących w skład Centrum. Celem kampanii jest uzbieranie imponującej sumy 1.1 mln dolarów. Michael nie ukrywał, że jest to bardzo ambitny i trudny plan, ale dał też wyraz swojemu wrodzonemu optymizmowi: "Uda się nam!"

Oby się to sprawdziło, bo Polskie Centrum Wisconsin jest placówką niezwykle okazałą i reprezentacyjną, która powinna jeszcze przez wiele lat służyć potrzebom Polonii i sprawom polskiej kultury.

Fotografia: Andrzej Woźniewicz.