15 dzień wojny na Ukrainie

Korespondencja własna z Wrocławia

Read this article:  in English


Choć wojska rosyjskie zwolniły trochę tempo, to ostrzeliwane są obiekty cywilne w tym dziś w nocy szpital w Mariupolu. Cały czas giną ludzie. Agresor stosuje technikę odcięcia ludności od dostaw wody, żywności, informacji. Ukraińcy za wszelką cenę starają się umocnić obronę Kijowa.

Na froncie dyplomatycznym państw Unii Europejskiej i USA panuje ożywienie, ale też rysy pęknięć. Dziś wizytuje Polskę vice prezydent USA Camala Harris.

W Polsce, we wszystkich większych miastach takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, trwa akcja pomocy na wielu frontach. Pojawiają się też pierwsze trudności. Chłonność miast jest ograniczona i niedługo w niektórych miejscowościach zabraknie wolnych miejsc.

Wczoraj (9 marca) Sejm obradował nad specjalną ustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wczoraj obradował nad nia Sejm. Dziś nad nią ma się pochylić Senat.

Uchodźcy z Ukrainy w punkcie recepcyjnym w hali MOSiR w Hrubieszowie (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Uchodźcy płyną do Polski nieprzerwanym strumieniem. Na dziś w Polsce przebywa ponad 1.300.000 uchodźców. Do niedawna liczba docelowa miała wynieść 4 miliony, wczoraj mówiło się już o pięciu milonach. To ogromne obciążenie materialne dla polskiego społeczeństwa, ale też wyzwanie logistyczne dla służb administracyjnych.

W ustawie procedowanej przez polski parlament (Sejm i Senat) proponuje się następujące rozwiązania:

  • Zgodnie z przepisami dokument gwarantuje uchodźcom legalny pobyt na okres 18 miesiecy z możliwością przedłużenia do maksymalnie trzech lat.
  • Każdy, kto zadeklaruje chęć pozostania na terenie naszego kraju, uzyska numer PESEL, który pozwoli korzystać z szeregu usług publicznych, w tym ze służby zdrowia.
  • Posiadacze numeru będą mogli podjąć pracę w różnych sektorach gospodarki, w tym w zawodach medycznych i w edukacji, do której szeroki dostęp będą miały dzieci uchodźców.

Ustawa ta proponuje też dla przybyszów regulacje podatkowe, zapewniające pomoc dla osób, które udzielą w swoim domu uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie. Proponuje się 40 złotych dziennie na osobę. Na razie byłby to okres dwumiesięcznego wsparcia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinię z tłumaczami. W szkołach uruchamia się klasy integracyjne ze wsparciem nauczycieli - tłumaczy.

Jak długo to wszystko będzie trwać, trudno powiedzieć . Sami uchodźcy tego nie wiedzą. Na razie końca wojny nie widać.





Polska nigdy nie potrzebowałaby drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia. Przez trzy miesiące zażywałem otaczającego mnie naturalnego piękna i niezrównanej ludzkiej dobroci.

Czytaj dalej...

W akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy zaangażowana jest cała Polska: rząd, wiele miast, organizacje rządowe oraz pozarządowe. Największą z nich jest Caritas Polska.

Czytaj dalej...