Instytut Św. Jana Pawła II oraz Nowy Program Polskich Studiów na UST w HoustonW sierpniu 2021 r. ruszył nowy Program Polskich Studiów w Instytucie Św. Jana Pawła II na Uniwersytecie Św. Tomasza w Houston w Teksasie. Instytut Św. Jana Pawła II został założony w 2019 r. Głównym celem Instytutu jest ułatwienie zrozumienia życia i twórczości Św. Jana Pawła II w kontekście polskiej historii i kultury.

Instytut oferuje kursy na temat myśli filozoficznej Św. Jana Pawła II zarówno dla studentów studiów magisterskich, jak i licencjackich. Sztandarowym programem Instytutu są studia o Św. Janie Pawle II, prowadzone w ramach programu studiów magisterskich z zakresu sztuki. Ten program 30-tu godzin kredytowych obejmuje zdalne zajęcia o życiu i myśli filozoficznej Św. Jana II poprzez jego dzieła, ze szczególnym uwzględnieniem jego 14 encyklik. Z okazji setnej rocznicy jego urodzin w 2021 r., papież Benedykt zachęcał do lektury tych dzieł, aby odkryć obszerny opis wiary obejmujący takie tematy jak:

 • Personalizm Chrześcijański,
 • Wiara i Rozum,
 • Etyka i Sumienie,
 • Solidarność Zawodowa i Społeczna,
 • Wolność polityczna,
 • Miłosierdzie Boże,
 • Eucharystia i Maryja,
 • Nowa ewangelizacja.

Zwieńczeniem programu studiów o Św. Janie Pawle II jest wyjazd wakacyjny do Polski do miejsc, które mają szczególne znaczenie dla życia i twórczości Karola Wojtyły. Obecnie ten program studiów realizuje około 40 studentów z kilkunastu stanów oraz z różnych krajów na całym świecie, w tym Australii, Włoch, Kamerunu, Filipin i Lesoto.

Studenci podczas podróży po Polsce śladami Św. Jana Pawła II

Dokonania i przesłanie Jana Pawła II są nierozerwalnie związane z polską kulturą i historią. Jego integralna wizja człowieka ukształtowała się i została wypróbowana w tyglu cierpienia polskiego narodu na przestrzeni wieków oraz podczas jego wzlotów i upadków w wieku XX. „Jestem synem narodu, którego sąsiedzi kilkakrotnie skazali na śmierć, ale który przetrwał i pozostał sobą” — powiedział Jan Paweł II w przemówieniu do UNESCO — "zachował swoją tożsamość pomimo rozbiorów i okupacji zagranicznych mocarstw, bazując na swojej kulturze. Kultura ta okazała się w tych okolicznościach silniejsza niż wszystkie inne siły”.

W swojej pierwszej encyklice Odkupiciel Człowieka Jan Paweł II naszkicował śmiałą wizję chrześcijańskiego humanizmu, która zainspirowała jego 27-letnią pracę jako papieża do transformacji kultury pod wpływem ewangelii. O tym swoim dziele później napisał, że „wszystko, co zawarłem w encyklice »Odkupiciel Człowieka«, przywiozłem ze sobą z Polski”. Historia życia Św. Jana Pawła II i historia Polski są ze sobą mocno splecione.

Wyróżniającą cechą Instytutu Św. Jana Pawła II na Uniwersytecie Św. Tomasza, jedynego katolickiego uniwersytetu w Houston w Teksasie, jest plan połączenia studiów o Św. Janie Pawle II z zajęciami z polskiej historii i kultury, które były integralną częścią jego życia i nauczania.

Dyrektor Instytutu Św. Jana Pawła II, dr. John Hittinger stwierdził, że „Wobec tak wielu osób polskiego pochodzenia w Houston i w całym Teksasie, w połączeniu z rosnącym znaczeniem Polski jako strategicznego i gospodarczego partnera Stanów Zjednoczonych, nadszedł czas, aby uruchomić Program Polskich Studiów na Uniwersytecie św. Tomasza”.

W 2021 r. Uniwersytet Św. Tomasza dodał Program Polskich Studiów jako nowy kierunek w Instytucie Św. Jana Pawła II. Program ten jest prowadzony przez dra Piotra Przybylskiego, pochodzącego z Krakowa, jednego ze znaczących liderów teksańskiej Polonii. W związku z tym, w roku akademickim 2021-2022 studenci studiów licencjackich rozpoczęli zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Wprowadzenie do Kultury Polskiej
 • Historia Polski XX Wieku
 • Polscy Teksańczycy
 • Język Polski

Do Programu Polskich Studiów zostaną dodane w kolejnych semestrach zajęcia z polskiej sztuki, kina współczesnego, literatury i polityki. Program Polskich Studiów mógł zostać wcielony w życie dzięki hojnemu wsparciu dr Ewy Thompson w wysokości 200 tyś. dolarów.

Zajęcia są prowadzone zarówno bezpośrednio, jak i w trybie zdalnym przez Zoom. Kursy są obecnie dostępne wyłącznie dla studentów UST, ale począwszy od semestru wiosennego 2022 r. zostaną udostępnione dla studentów innych uczelni oraz dla każdego zainteresowanego. Posiadamy doświadczoną kadrę naukową o polskich korzeniach, a także wybitnych filozofów chrześcijańskich, znawców Św. Jana Pawła II. Naszym celem jest, aby te zajęcia o Polsce i Św. Janie Pawle II służyły międzynarodowej społeczności polonijnej oraz przekazywały prawdę o Polsce, ukazując prawdziwego ducha narodu polskiego Amerykanom, którzy wciąż mają ograniczone zrozumienie w tej kwestii. Studia o Polsce dają również dzieciom i wnukom polskich emigrantów niesamowitą możliwość zanurzenia się w polską kulturę i tradycję, budując tym samym poczucie dumy ze swojego narodowego dziedzictwa.

W ciągu ostatnich dwóch lat Instytut zorganizował dyskusje wybitnych uczonych ze Stanów Zjednoczonych i Polski na tematy związane z osiągnięciami Św. Jana Pawła II i innych wybitnych Polaków. Tematyka obejmowała m.in. nauki o filozofii i teologii Św. Jana Pawła II; wybrane tematy z historii Polski i polskiej kultury oraz historię polskiej emigracji do Teksasu.

W listopadzie 2021 r. Instytut wraz z Konsulatem RP w Houston pod przewodnictwem konsula Roberta Rusieckiego zorganizował doroczne obchody Święta Niepodległości Polski. Planowane najbliższe wydarzenia kulturalne to wizyta i wystawa krakowskiego artysty Romualda Oramusa (marzec 2022) oraz koncert muzyki poważnej podczas planowanego I Dorocznego Festiwalu Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Houston (listopad 2022). W czerwcu 2022 dr Hittinger zabierze po raz kolejny swoich studentów do Polski na szlak pielgrzymkowy śladami Św. Jana Pawła II.

Instytut dąży do uzyskania pozycji jednego ze światowych liderów w przekazywaniu duchowego, intelektualnego i kulturowego dziedzictwa Św. Jana Pawła II, przy aktywnym rozwoju jego bogatej spuścizny. Integracja tej spuścizny ze zrozumieniem historii i dziedzictwa kulturalnego Polski będzie charakterystyczną cechą Instytutu.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące programów studiów oraz chętnie przyjmiemy każde wsparcie tego ambitnego projektu uhonorowania spuścizny naszego wielkiego Papieża oraz historii i kultury jego ukochanej Polski. W tym celu można skontaktować się z:

 • Dr Johnem Hittingerem, dyrektorem Instytutu Św. Jana Pawła II, dzwoniąc pod numer 713-525-2155, lub pisząc na adres: hittinger@stthom.edu,
 • Dr Piotrem Przybylskim, dyrektorem Programu Polskich Studiów, dzwoniąc pod numer 713-525-3148, lub pisząc na adres: przybyp@stthom.edu.

Więcej szczegółów na temat Studiów Jana Pawła II oraz Programu Polskich Studiów można znaleźć na stronie Instytutu: Homepage - Saint John Paul II Institute (sjp2institute.com)

Film promocyjny można znaleźć na stronie Instytutu oraz na Vimeo: https://vimeo.com/574254009

Historia polskich Teksańczyków jest ogólnie mało znana. Niewiele osób w polskiej diasporze zdaje sobie sprawę, że Teksas był pierwszym miejscem lądowania polskich uchodźców, uciekających przed trudnościami po powstaniu listopadowym 1830 r.; to także miejsce pierwszego polskiego osadnictwa w Ameryce; pierwsze miejsce dla polskiego kościoła katolickiego i parafii na kontynencie; oraz lokalizacja pierwszej polskojęzycznej szkoły.

Czytaj dalej...

W dzisiejszym wywiadzie »Kuryer Polski« gości prof. Jima Mazurkiewicza, z tytułem Regents Fellow and Leadership Program Director, Governor Dolph Briscoe, Jr. Texas Agricultural Lifetime Leadership Program (TALL) i jednego z najważniejszych liderów Polonii w USA.

Czytaj dalej...

Polskie media znów przespały wizytę ważnego amerykańskiego naukowca, lidera polonijnego i człowieka, który stał za kontraktem gazu skroplonego, który podpisano pomiędzy Polską a Teksasem. Okazji, aby zainteresować się tym niezwykle wartościowym przyjacielem Polski było naprawdę dużo.

Czytaj dalej...