Mówmy o Polsce i pokazujmy to, co robią Polacy dla UkrainyPrzez ostatni tydzień przebywam w Polsce. Spotykam na ulicach wielu Ukraińców. W restauracjach i sklepach obsługują mnie świetnie mówiący po polsku Ukraińcy.

Ważne jest, aby opowiadać o tym jak Polacy otworzyli swoje serca dla swoich sąsiadów. W Gdyni spotkałem wielu dziennikarzy na uroczystości przyznania nagród Macieja Płażyńskiego w Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie wręczono statuetki i dyplomy dziennikarkom i dziennikarzom, którzy publikują na temat Polonii i Polaków za granicą, a także na temat Polski w mediach na świecie.

Po uroczystości na drugi dzień odbyła się debata: Jak pisać, mówić o Polsce i Polakach za granicą, a jak o Polonii w Polsce? Czy dziennikarze związani na różne sposoby z Polską mają obowiązek dbać o wizerunek Polski i Polaków, przyczyniać się do rozsławiania Polski? Gdzie jest granica, za którą skrada się propaganda? W debacie wzięli udział Kasia Madera z BBC World Service, Kamil M. Turecki, autor cyklu publikacji w portalu Onet o dalszych losach Polek i Polaków zamieszkałych w USA, którzy byli świadkami lub uczestnikami tragicznych wydarzeń z 11.09.2001, Karolina Przewrocka-Aderet z Kalejdoskopu — kwartalnika polskojęzycznego w Izraelu, oraz moja skromna osoba z Kuryera Polskiego w USA.

Debata dziennikarska z udziałem laureatów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, maj 2022 (YouTube, Onet News)

Debata pokazała, że narracja polska potrzebuje strategicznej wizji i ponadpartyjnej współpracy wszystkich zaangażowanych w polski przekaz za granicą. Istotną kwestią jest powoli zamykające się okienko dla polskiej narracji za granicą. A sprawą kluczową jest pokazywanie w praktyce to co robią Polacy dla Ukrainy i Ukraińców.

Zatrzymaliśmy się również w moim rodzinnym mieście Bydgoszczy, gdzie moja żona, dr Susan Yelich-Biniecki, wręczyła certyfikaty z Kansas State University dla nauczycieli z IV LO w Bydgoszczy Małgorzaty Zenelt i Mariana Konicza, którzy wzięli udział w międzynarodowej konferencji na temat pomocy edukacyjnej dla młodzieży ukraińskiej w Bydgoszczy. Debata ta organizowana jest przez wspomniany uniwersytet i ma na celu pokazać amerykańskim elitom w jaki sposób polskie społeczeństwo pomaga wdrożyć ukraińską młodzież w polski system edukacyjny. Większość uchodźców z Ukrainy to kobiety, dzieci i młodzież.

Małgorzata Zenelt, dr Susan Yelich Biniecki, Marian Konicz (Foto: Waldemar Biniecki)

Spotkaliśmy się również w bydgoskim ratuszu, aby uwrażliwić radców miejskich na istotę pokazywania tej narracji za granicą i wsparcie dla inicjatywy kontynuacji tej debaty. Zbudowanie międzynarodowej narracji o Polakach pomagających Ukrainie i Ukraińcom to nie tylko debaty polityków, ale konkretne przykłady działań polskiego społeczeństwa obywatelskiego i wszelkich władz różnych szczebli, pokazujące konkretne działania i efekty tych działań. IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest właśnie takim przykładem szybkiego podjęcia decyzji i działania wszystkich nauczycieli – ludzi dobrej woli, którzy bez wahania podjęli szybkie i profesjonalne decyzje o przyjęciu młodzieży ukraińskiej w lokalny system nauczania i pracy z nimi.

Większość polskiej młodzieży i nauczycieli jest również aktywnie zaangażowana w akcje charytatywne na rzecz Ukrainy. O tym wszystkim powinna dowiedzieć się społeczność globalna. A polskie i polonijne media z pomocą polskich konsulatów powinny te informacje kolportować za granicą.

11 lipca 2023 roku przypada 80-ta rocznica kulminacji ukraińskiego ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej. Prawda o tych wydarzeniach od niedawna i z trudem przebija się do świadomości publicznej.

Czytaj dalej...

Tragedia w Przewodowie i śmierć dwóch Polskich obywateli pokazała jak w soczewce skalę problemów rysujących się w relacjach dwustronnych między Polską a Ukrainą.

Czytaj dalej...

Polska nigdy nie potrzebowałaby drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia. Przez trzy miesiące zażywałem otaczającego mnie naturalnego piękna i niezrównanej ludzkiej dobroci.

Czytaj dalej...

Waldemar Biniecki, redaktor naczelny Kuryera Polskiego, rozmawia z konsulem generalnym Patryckiem T. Slowinskim, który odchodzi ze służby konsularnej, a który ostatnio pełnił funkcję konsula generalnego USA w Krakowie.

Czytaj dalej...

W roku 2022 laureatem w kategorii dziennikarz medium polonijnego został redaktor naczelny portalu internetowego Kuryer Polski (kuryerpolski.us), pan Waldemar Biniecki. Jury nagrodziło go za cykl dwujęzycznych publikacji w Kuryerze Polskim, dzięki którym polski punkt widzenia dociera do odbiorców nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie.

Czytaj dalej...

„W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatem jest Waldemar Biniecki. Jury nagrodziło go za cykl dwujęzycznych publikacji w Kuryerze Polskim, dzięki którym polski punkt widzenia dociera do odbiorców nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie.”

Czytaj dalej...