Najlepsze miejsce na świecie

Read this article:  in English


22 marca 2023 roku do księgarń trafiła książka Jacka Bartosiaka "Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem". Autor przedstawił w tej książce to, jak wygląda sytuacja geopolityczna Polski między Wschodem a Zachodem.

Jacek Bartosiak i jego najnowsza książka (Źródło: YouTube)

Jacek Bartosiak jest jednym z najbardziej znanych w Polsce geopolityków i wizjonerów, który domaga się od elit politycznych w Polsce sprawczości, otwarcia debaty politycznej dla społeczeństwa polskiego i reform naszego państwa.

Książka, którą właśnie czytam, jest doskonałą ilustracją polskiego systemu politycznego, który trwa niezmiennie od 1989 w niedającym się zreformować mentalnym systemie postpeerelowskim.

Poprzednia książka „Armia nowego wzoru” to kolejny przykład, że społeczeństwo polskie jest gotowe, aby wyrwać się z braku wizji nowoczesnego państwa obecnych elit politycznych, których głównym celem jest wojna polsko-polska i utrzymanie się u władzy.

Po 1989 roku cele polityczne, czyli wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej zostały zrealizowane, jednak bez gwarancji na rozwój Polski w sercu Europy. Trwamy więc w środku Europy bez wizji i planu jaka Polska ma być za 25 lat, stając się partnerem drugiej kategorii dla Niemiec, będąc praktycznie siłą fizyczną dla mało skomplikowanych montowni półproduktów dla przemysłu niemieckiego.

Wojna na Ukrainie i odparcie wojsk rosyjskich spod Kijowa, sprawiło, że runął dotychczasowy porządek świata, a po ultimatum Putina i po deklaracji Szwecji i Finlandii o dołączeniu do NATO, stworzyło nową sytuację dla krajów Międzymorza.

Ze względu na układ sił i politykę bezpieczeństwa w tej części Europy istotne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO i rozwijanie infrastruktury na linii Północ-Południe z Polską jako centralnym punktem tego geopolitycznego projektu. Wymaga to jeszcze uwolnienia potencjału ekonomicznego Polaków i budowania silnego państwa nie tylko w sensie militarnym, ale i ekonomicznym. Dużą armię trzeba przecież utrzymać a jej kołem zamachowym musi być innowacyjna, polska gospodarka.

Kapitał na rozwój infrastruktury Międzymorza może nadejść ze Stanów Zjednoczonych, jednak, aby tak się stało, autor tej najważniejszej książki napisanej po 1989 musi zrozumieć, że o Polsce należy myśleć w zakresie nie tylko 40 milionów Polaków, mieszkańców Polski, ale na zasadzie „connectivity” musimy doliczyć jeszcze 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski.

Ani warszawskie think-tanki, ani elity polityczne nie mają absolutnie żadnej wizji jak tę wspólnotę pozyskać do wspierania polskiej racji stanu w strategicznych krajach chociażby takich jak Stany Zjednoczone. Stworzenie propolskiego lobby w USA powinno stać się strategicznym celem państwa polskiego: w celu nacisku na pomoc Amerykanów przy budowie Międzymorza, wspierania wschodniej flanki NATO, wspierania reparacji od Niemiec, czy pomocy w reformie polskiej armii.

Narracja wytworzona w Polsce na temat rozbicia Polonii amerykańskiej polega na tym, jak mówi Bartosiak, że w Polsce nie ma sprawnego ośrodka decyzyjnego, a Polonia miotana jest „od ściany do ściany” przez różne ośrodki władzy w Polsce i ich frakcje.

Ciekawe jest, że takie projekty jak ten Pana Bartosiaka, Igora Janke i wielu innych publicystów są w końcu, w poważnej mierze, finansowane właśnie przez polską diasporę.

Czas Polski
Diane Francis

Polska stała się filarem bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu dzięki ogromnemu rozwojowi gospodarczemu kraju, który pomógł sfinansować szybką modernizację i rozbudowę narodowych sił zbrojnych.

Czytaj dalej...

Wydaje się, że Stany Zjednoczone pracują nad nowym systemem bezpieczeństwa, który będzie przedstawiany na szczycie NATO w Wilnie i w Stanach Zjednoczonych. Warto, aby Polska aktywnie budowała dyplomatyczne więzy współpracy w ramach NATO na linii Północ-Południe. Wymaga to jednak ponadpartyjnej polityki i łączenia wszystkich Polaków.

Czytaj dalej...

Czas, aby Polska z udziałem swojej diaspory poprowadziła skuteczną kampanię zatytułowaną np. „Sprawiedliwość dziejowa dla Polski”.

Czytaj dalej...

Atak na jednego jest atakiem na wszystkich. To święta przysięga. Święta przysięga obrony każdego centymetra terytorium NATO.

Czytaj dalej...