List otwarty do Rady Regentów Orchard Lake SchoolsRada Regentów
Orchard Lake Schools
3535 Commerce Rd
Orchard Lake, MI

20 stycznia, 2021

My, niżej podpisani, reprezentanci Polonii, zaniepokojeni ostatnimi wiadomościami o sytuacji w Orchard Lake Schools zamieszczonymi w amerykańskiej prasie i telewizji, zwracamy się do państwa z zapytaniem o obecny stan i plany na przyszłość trzech organizacji podległych Polskiej Misji: Galerii, Muzeów i Centralnego Archiwum Polonii.

Od początku istnienia Seminarium, Polonia wspierała finansowo te jedyne polskie seminarium w USA jednocześnie oddając, w dobrej wierze, pod jego opiekę swoje dobra kultury, dokumenty historyczne, cenne eksponaty, dzieła sztuki, książki i inne ważne z punktu widzenia historii dowody bogatego wkładu Polonii do kultury świata i Stanów Zjednoczonych. Orchard Lake stało się zaufanym miejscem, gdzie indywidualni ludzie, jak i organizacje polonijne, mogły bez obaw przetrzymywać lub oddać na wieczystość swoje zbiory. Przykładem tego są oddane w depozyt prywatne zbiory Edwarda Duszy i Związku Harcerstwa Polskiego.

Od kilku lat muzea są zamknięte a ich zbiory niedostępne dla nikogo. Od prawie dwóch lat archiwum też jest zamknięte. Zbiory archiwalne ponoć są ponownie porządkowane, chociaż były już częściowo ułożone i dostępne na życzenie, osobiście albo przez internet. Galeria od lat jest remontowana a jej zbiory gdzieś złożone i również są niedostępne. Polskie, często cenne książki, zebrane z całego kampusu niszczeją w pudłach i nie mają nawet godnego miejsca na półkach biblioteki.

Od jakiegoś czasu nie ma dyrektora Polskiej Misji, który byłby odpowiedzialny za wyżej wymienione organizacje. Wygląda na to, że nie ma nikogo odpowiedzialnego i poinformowanego o stanie wszystkich zbiorów również tych, tymczasowo wypożyczonych, a które już dawno powinny powrócić do Orchard Lake jak np. listy polskich sierot przywiezionych do Stanów Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej czy listy królewskie.

W naszej opinii, ogromnie ważne jest dla dalszej, dobrej współpracy Polonii z Orchard Lake pełne zaufanie, prawdziwość informacji i przejrzystość działania. Mamy nadzieję, że Rada Regentów podziela te idee i gotowa jest do kooperacji z Polonią. Wierzymy, że dobro polonijnych zbiorów jest tak samo ważne dla zarządu OL Schools jak dobre imię tej instytucji.

Dziękujemy za szybką i szczerą odpowiedź.

Marek Bober, Editor-in-Chief, Kurier, Chicago, IL
Wanda Bender, Treasury of Polish Heritage of Necedah, WI
Marian Brokos, political refugee, member of „Solidarity” Poland and, Pomost USA
Waldemar Biniecki, Editor-in-Chief Kuryer Polski and Columnist of Tygodnik Solidarność
Elzbieta Chojnowska, Grupa Poetycka „Arka”, Chicago, IL
Frank J. Dmuchowski, Assistant Editor Tygodnik Polski/The Polish Weekly
Zofia M. Duniec-Dmuchowski, Ph.D.,Troy, MI
Edward Dusza, Towarzystwo Krzewienia Nadziei, Chicago-Stevens Point
Zdzislaw Gajko, political refugee, member of „Solidarity” Poland
Jarosław Gołembiowski, The Chopin Society, Chicago, IL
Regina Gorzkowska-Rossi, Pro Arte Associates in Philadelphia
Jolanta Halaczkiewicz, Rochester, MI
Piotr Halaczkiewicz, political refugee, member of „Solidarity” Poland, Rochester, MI
Jacek Hilgier, Editor-in-Chief Gwiazda Polarna
Iwona Jedrzejczak, Shelby Twp., MI
Alicja Karlic, Editor-in-Chief Tygodnik Polski / The Polish Weekly
Jacek Kawczynski, Komandor Stowarzyszenie Rajd Katynski with members of SRKPIT
Jozef Koniecko, Vice-President of PH of Neceda Inc., WI
Jozef Luczaj, Civic Committee of Members of PSFCU, New York
Mirosława Kruszewska, Seattle, WA
Ks. Kanonik Roman Nir, PhD, former Director of The Central Archives of Polonia
Lester Puszynski, President of Polish Heritage of Necedah, WI
Zofia Puszynski, JB Deli, INC, WI
Maria Stasiewicz, Stoughton, MA
Marek Stasiewicz, Stoughton, MA
Maria Szonert Binienda, Esq, President Libra Institute, Inc
Stanislawa Rawicki, PNA, Chicago, IL

Zdjęcie na stronie tytułowej: Tomasz Mikołajczyk (Licencja Pixabay)

Trwa akcja Polonii i wpływowych osobistości z Polski o powstrzymanie się od likwidacji jedynego seminarium dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zgadzasz się z treścią listu o utrzymaniu aktywnego statusu 137 letniego, jedynego seminarium dla Polonii, dołącz do nas i podpisz ten list.

Czytaj dalej...
Batalia o polskość w USA
Waldemar Biniecki

W świat poszedł przekaz z wizerunkiem starszego człowieka klęczącego i skutego kajdankami, podczas śpiewania polskiego hymnu narodowego w asyście amerykańskich policjantów, podczas patriotycznej uroczystości, w obecności Konsula Generalnego RP, lokalnego biskupa i innych VIPów. Pomimo wielu skandali obyczajowych drążących przez wiele lat Orchard Lake, wywołano kolejny.

Czytaj dalej...

Polski Instytut Kultury i Badań w Orchard Lake jest organizacją charytatywną, która służy społeczności polonijnej w wymiarze regionalnym i krajowym jako centrum polskiej i polsko-amerykańskiej kultury i badań. Jako część szkół Orchard Lake, będąc zakorzenionym w nauczaniu i wierze Kościoła katolickiego, Instytut jest częścią starej ale żywej tradycji kultury polskiej i polsko-amerykańskiej i służy jako centrum badań i działalności kulturalnej dla ludzi z całego regionu, w Ameryce Północnej i na całym świecie.

Czytaj dalej...

Seminarium św. Cyryla i Metodego, powszechnie znane pod nazwą Seminarium Polskie, powstało w 1885 roku w Detroit, w stanie Michigan. W 1909 roku, ze względu na lepsze warunki lokalowe, zostało przeniesione do pobliskiego Orchard Lake, gdzie istnieje do czasów obecnych. Utworzenie tego seminarium łączy się z masową emigracją zarobkową Polaków do Stanów Zjednoczonych.

Czytaj dalej...

Chcielibyśmy, aby ten artykuł zachęcił wszystkich Amerykanów polskiego pochodzenia i polskich urzędników państwowych do refleksji, a potem do sensownego, wspólnego działania w kwestii ratowania polskiego dziedzictwa narodowego za granicą, a w szczególności unikalnych archiwów w Polskiej Misji w Orchard Lake w stanie Michigan.

Czytaj dalej...