Jak przekonać administrację Joe Bidena do Trójmorza?Kraje Trójmorza (Źródło: Wikipedia)

Z wielką uwagą wsłuchuję się w poważne i niezakompleksione głosy płynące z Polski na temat współpracy ze Stanami Zjednoczonymi po dramatycznym końcu kadencji Prezydenta Trumpa. Z niedowierzaniem przyjmuję opinie poważnych polityków atakujących już na starcie, bez zarysowania wektorów amerykańskiej polityki zagranicznej, administrację Bidena. Chcę przypomnieć wszystkim, że w polityce nie liczy się moralność, liczą się tylko interesy danego państwa.

My Polacy powinniśmy w tym momencie przypomnieć sobie Jałtę i sposób w jaki mocarstwa zadecydowały o losie narodów Europy wschodniej skazując nas na niewolę pod bagnetami Sowietów. To prawda, że Prezydent Trump zrobił dużo dla Polski, ale nie robił tego powodowany miłością do Polski, tylko wynikało to z asertywnej a nawet często agresywnej polityki, którą prowadził Trump wobec krajów wschodniej flanki NATO. Nie możemy zachowywać się jak przysłowiowa panna na wydaniu, która właśnie straciła adoratora i nie wie co z nią teraz będzie. Jak mówi stare francuskie przysłowie: „Umarł król, niech żyje król!” Przestańmy, więc lamentować po stracie Trumpa i prowadźmy aktywną politykę budowania suwerennego państwa, które posiada wspaniały potencjał i możliwości, aby moglibyśmy razem jako Polacy wybić się na prawdziwą suwerenność.

Tak jak kiedyś premier Paderewski odbudowywał polskie elity, sprowadzając z zagranicy polskich naukowców i biznesmenów, musimy odbudowywać polskie elity do pracy w polskiej dyplomacji i państwowości. Do prowadzenia efektywnej polityki zagranicznej potrzebujemy także profesjonalnych narzędzi. Jak przekonać Bidena do idei Trójmorza?

Potrzebna jest aktywna polityka zagraniczna i organizowanie przez polskie placówki dyplomatyczne aktywnej promocji polskiej racji stanu. Może w tym pomóc prof. Chodakiewicz, dr. Bartosiak i wielu innych. Koncerty chopinowskie nie zmienią wizerunku Polski. Może je zmienić tylko angielskojęzyczna debata specjalistów, którzy liczą się na Zachodzie i mówią dobrze po angielsku. Można ją organizować w oparciu o amerykańskie uniwersytety, waszyngtońskie think-tanki i transmitować w internecie poprzez network mediów polonijnych.

Elity amerykańskie muszą zacząć dyskutować o tym, że Polska i kraje Trójmorza mogą stać się ważnym miejscem dla amerykańskiego gazu, broni, technologii i innych produktów. Mogą stać się również ważnym miejscem dla Pax Americana przy stałej tendencji wypychania USA z Europy Zachodniej. Te wszystkie komentarze w Polsce, że Ameryka stała się państwem komunistycznym, wyrządzają tylko wielką szkodę relacjom polsko-amerykańskim.

W Ameryce mamy do czynienia z wychyleniem się wahadła wyborczego na lewo i nie oznacza to, że za cztery lata przy wzroście podatków i wzroście przestępczości amerykańskie wahadło nie wychyli się w prawo. Przestańmy więc zajmować się takimi sprawami jaki poseł przeszedł do innej opcji. Zajmijmy się tym, co jest dla wszystkich Polaków najważniejsze. W tej chwili prowadzenie racjonalnej i aktywnej polityki zagranicznej, uruchomienie polskich anglojęzycznych mediów i inwestycje w media polonijne oraz praca ze swoją diasporą, w tym budowanie propolskiego lobbingu, są to wyzwania w trosce o rozwój i suwerenność Rzeczpospolitej.

Tekst oryginalnie ukazał się w »Tygodniku Solidarność«.

Dlaczego Ameryka potrzebuje Trójmorza?
Andrzej (Andrew) Woźniewicz

Chociaż większość ludzi wciąż o niej nie słyszała, Inicjatywa Trójmorza jest najważniejszą inicjatywą polityczną i gospodarczą, jaka pojawiła się w Europie Środkowej i Wschodniej od czasu rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO. Jest to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna, która obecnie skupia dwanaście krajów Unii Europejskiej położonych między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim.

Czytaj dalej...

Przedstawiciel Kuryera Polskiego, dr Bogdan Kotnis, został zaproszony do udziału w XII Dialogu Bezpieczeństwa USA-Ukraina, który odbył się w Waszyngtonie w dniach 3 i 4 marca 2021 r. Wysoka jakość panelistów i starannie dobrane tematy pozwoliły uczestnikom dowiedzieć się wiele o aktualnym stanie współpracy politycznej i gospodarczej w stosunkach ukraińsko-amerykańskich.

Czytaj dalej...
Co tam Panie w polityce?
Waldemar Biniecki

Kończy się ten straszny 2020, który przyniósł drastyczne zmiany i ograniczenie naszej wolności. Pandemia przekreśliła wiele ambitnych planów. Miał być odwrót od globalizacji i zdecydowany rozwój klasy średniej w zachodnim świecie. Jednak stało się zupełnie inaczej i fakt ten zmusza nas, wszystkich samodzielnie myślących do refleksji. Pandemia pokazała nam, że większość polityków nie zdała egzaminu służby swoim narodom.

Czytaj dalej...