Historia Kuryera Polskiego

Read this article:  in English


Oryginalny Kuryer Polski był pierwszą polską gazetą codzienną wydawaną w Stanach Zjednoczonych. Jego założycielem był Michał Kruszka, który wydał gazetę w czerwcu 1888 w Milwaukee, Wisconsin.

Kuryer powstał w celu podniesienia świadomości narodowej Polaków mieszkających w Milwaukee i walki o ich interesy. Mottem Kuryera było: reprezentowanie interesów polskich w Ameryce.

W późniejszym okresie Kuryer stanął w zdecydowanej opozycji do polityki arcybiskupa Milwaukee, Sebastiana Gebhard Messmera, który był przeciwny mianowaniu polskich księży w hierarchii archidiecezji. Z chwilą mianowania księdza Edwarda Kozłowskiego na pierwszego polskiego biskupa w Milwaukee, ten wieloletni konflikt wygasł a Kuryer odnosił dalsze sukcesy.

Jego redaktorami naczelnymi byli wielcy Polacy tacy jak: Michael Kruszka (1888-1899); Franciszek H. Jabłoński, (1901-1905); Stanislaw J. Zwierzchowski, (1919-1928?); Czesław Dziadulewicz, (1928-1936); Józef Kapmarski, (1937-1940); Franciszek Plichta, (1958-1960); Jane Sorbogne-Boguslawski, 1961-1962.

27 czerwca 1908 Kuryer Polski celebrował swoje 20 lecie i był wtedy największą gazetą wychodzącą w Milwaukee, bijąc pod tym względem nawet amerykańskie gazety. Gazeta liczyła wówczas 66 stron, wyróżniała się doskonałą jakością artykułów i ogłoszeń. Warto dodać, że już wtedy Kruszka publikował materiały dwujęzyczne, co czyniło tę gazetę niezwykle atrakcyjną. Kruszka posiadał wykształcenie biznesowe w zakresie drukarstwa.

Jego brat, Wacław Kruszka (1868-1937), który przeszedł do historii jako autor rewelacyjnej Historii Polaków w Ameryce, był katolickim księdzem, działaczem polonijnym i publicystą.

Oryginalny Kuryer Polski zakończył swoją działalność 23 września 1962.
Pomysł reaktywowania Kuryera Polskiego powstał w mieście Milwaukee, Wisconsin, które zawsze było ważnym ośrodkiem życia polonijnego. W środowisku tzw. „starej” Polonii ciągle obecny jest w pamięci obraz Kuryera jako gazety walczącej o konkretne sprawy polskie w Ameryce.

Czytaj dalej...

Kuryer Polski rodził się w trudzie i niepewności, wszak jego twórca - Michał Kruszka, miał za sobą już dwie nieudane próby wydawnicze. Na początku drogi Kuryera, Michał był postacią iście renesansową- twórcą i wykonawcą swego pomysłu. Wkrótce w realizacji jego projektu wsparli go dwaj przybyli ze Słabomierza bracia – Józef i Wacław.

Czytaj dalej...

Dokumenty historyczne potwierdzają, że Polacy związani są z Ameryką od zawsze. Lista wielkich Polaków, którzy zapisali się w historii Stanów Zjednoczonych jest długa. Zaczyna się od półlegendarnego Jana z Kolna, który podobno przybył na ten kontynent 16 lat przed Kolumbem...

Czytaj dalej...
Nasza misja i cele
Waldemar Biniecki

Kuryer Polski jest kontynuacją chlubnej, ponad 70-letniej tradycji pierwszej gazety polskiej w Ameryce o tej nazwie wydawanej w Milwaukee do 1962 r., reaktywowanej jako portal internetowy w 2020 r.

Czytaj dalej...