Ppłk. Edmund Banasikowski

Emigracyjni żołnierze niezłomniW polskiej narracji o żołnierzach niezłomnych często zapominamy, że część z nich kontynuowała swoją walkę o niepodległą i suwerenną Polskę na emigracji. Dzień pamięci o żołnierzach niezłomnych przeszedł w tym roku cicho i prawie niezauważalnie. A przecież, szczególnie teraz, jest możliwość, żeby podkreślić zasługi w działalności takich niezłomnych jak pułkownik Edmund Jerzy Banasikowski — oficer Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, współtwórca WACHLARZA, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Wisconsin, działacz polonijny, korespondent Radia Wolna Europa. Jego życie i świadoma działalność patriotyczna powinna być wzorem dla nas wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy wkraczają w dorosłe życie.

Ppor. Edmund J. Banasikowski

Edmund J. Banasikowski urodził się 3 kwietnia 1914 roku w Siedlcach. Jego ojciec, Władysław, był legionistą Józefa Piłsudskiego. Kiedy wyjechał do Francji, matka — Leokadia, sama wychowywała troje dzieci. Nie było to łatwe, szczególnie w czasie kryzysu, który objął Polskę w 1929 roku i trwał do 1933. Biorąc pod uwagę trudny czas i szacunek, jakim darzono Naczelnika Państwa Polskiego – Józefa Piłsudskiego, Edmund Banasikowski wybrał karierę zawodowego oficera. Wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył w 1935 roku.

Został on przydzielony do 23 Pułku Piechoty im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Jako młody oficer, podporucznik, maszerował w kondukcie żałobnym żegnającym Marszałka Józefa Piłsudskiego. Było to dla niego niezapomniane przeżycie. Znał i cenił zasługi Marszałka dla budowania wolnej Polski.

W momencie wybuchu II wojny światowej zajmował stanowisko dowódcy odcinka Batalionu Fortecznego „Mikołów”. Pierwszego września 1939 roku rano, jego koledzy oficerowie zgromadzili się, aby się naradzić i podjąć decyzję o sposobie obrony przed brutalnym najeźdźcą. Banasikowski pobiegł do pobliskiej szkoły po mapy. Gdy wrócił, w miejscu narady był głęboki lej po bombie. Jego koledzy zginęli. On swoje ocalenie uznał za cud. Podobnych cudów doświadczy w swoim życiu jeszcze kilka razy. Walczył dalej. Brał udział w bitwie pod Mokrą. Gdy 17 września Sowieci ze wschodu napadli na Polskę i wiadomo było, że klęska jest nieuchronna, nie złożył broni i nie poszedł do niewoli. Był jednym z organizatorów i działaczy walki podziemnej.

Ze Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej wydzielono grupę około tysiąca żołnierzy do działań dywersyjnych na wschodzie. Grupa przybrała nazwę „WACHLARZ”. Edmund Banasikowski był jednym z jej twórców i od 1942 roku dowódcą odcinka IV, działającego w okolicach Połocka, Witebska i Nowla. Do zadań ”WACHLARZA” należało niszczenie szlaków kolejowych, którymi Niemcy dostarczali zaopatrzenie na front wschodni. W grupie tej walczyło kilku „cichociemnych”. Banasikowski nosił wtedy pseudonim „Jeż”.

Po reorganizacji struktur dywersji na Wschodzie przydzielony został do okręgu wileńskiego Armii Krajowej. 7 lipca 1944 roku, rozpoczęła się operacja „Ostra Brama”. Oddziały Armii Krajowej zaatakowały zajęte przez Niemców Wilno. Kilkudniowe zmagania prowadzone wspólnie z Armią Czerwoną doprowadziły 13 lipca do oswobodzenia miasta. Niedługo potem sowieci podstępnie aresztowali polskich dowódców i zaczęli rozbrajanie żołnierzy AK. Banasikowski dwa razy był aresztowany przez Niemców i trzy razy przez NKWD. Zawsze udawało mu się uniknąć śmierci. Jako oficer AK i dowódca wielu akcji, przeciwnik nowej okupacji Polski, wiedział, że może być ścigany przez polski rząd komunistyczny.

W 1945 roku aresztowany przez NKWD, zdołał zbiec z więzienia i przedostać się do Warszawy. Wobec narastającego terroru radzieckiego i represji wobec byłych żołnierzy AK, podjął decyzję o wyjeździe z kraju. W 1946 roku na statku transportującym węgiel został przerzucony do Szwecji. Zabrał z sobą głęboką wiarę, że walka o wolną Polskę jeszcze się nie skończyła.

W Szwecji poznał Zofię Brzozowską, byłą reprezentantkę Polski w łyżwiarstwie szybkim na zimowej olimpiadzie w Garmisch Partenkirchen w 1936 r. Jako więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, powracała w Szwecji do zdrowia i równowagi psychicznej. Pobrali się, ale ich kłopoty jeszcze się nie skończyły. Ona z córką wyemigrowała do USA, on czekał na możliwość emigracji jeszcze rok. W 1951 roku przez Kanadę dotarł do Stanów Zjednoczonych.

Zamieszkali w Milwaukee. Od momentu przyjazdu do Ameryki Edmund Banasikowski stał się liderem Polonii w Wisconsin. Swoją postawą i zaangażowaniem inspirował innych. Pokazywał, że Polska żyje, że kultura, historia i tradycje polskie są godne podziwu. W czasie swojej pracy jako przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej nawiązał ścisłą współpracę z rządem Stanów Zjednoczonych. Prezydent John Kennedy i jego brat Robert Kennedy byli sprawom polskim bardzo przychylni.

Edmund J. Banasikowski z Kongresmanem Klemensem Zabłockim

Przyjaźń i współpraca z kongresmanem z Milwaukee, Klemensem Zabłockim, zaowocowała ufundowaniem przez rząd USA szpitala w Krakowie i Centrum Badawczego im. Klemensa Zabłockiego. Przy pomocy kongresmana Zabłockiego przekonał dyrektora naczelnego Poczty Stanów Zjednoczonych Johna Gronowskiego do tego, żeby uczcić polskie Milenium wydaniem znaczka z wizerunkiem orła piastowskiego. Z okazji Milenium (1966) zorganizował wiele uroczystości podkreślających znaczenie Polski w historii i kulturze.

Zapraszał do Milwaukee wybitnych polskich artystów mieszkających w Ameryce i w Europie. Wśród nich swój artystyczny dorobek prezentowali: wybitny pianista Witold Małcużyński, śpiewaczka operowa Lucyna Szczepańska, kompozytor zakazanej wówczas w Polsce piosenki „Czerwone maki na Monte Cassino” Feliks Konarski, jego żona „Helenka Ochotniczka’”- Renata Bogdańska i grupa „Wesoła Czwórka”.

Wśród wybitnych gości znaleźli się też weterani II wojny, działacze polityczni na uchodźstwie, historycy i publicyści tacy, jak: generał Władysław Anders, Jan Nowak Jeziorański, Jan Karski, Józef Garliński, Cezary Chlebowski, Stefan Korboński, Zbigniew Stypułkowski, Kazimierz Łukomski, Alojzy Mazewski, czy Janusz Krzyżanowski. W ramach obchodów Tysiąclecia państwa polskiego Banasikowski zaprosił do Milwaukee prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale prymas nie mógł przybyć. Podczas uroczystości milenijnych zorganizowanych w najważniejszym polskim kościele — Bazylice św. Józefata w Milwaukee — czekał na Prymasa udekorowany kwiatami tron kardynalski. Była to wspaniała demonstracja patriotyzmu i umiłowania wolności. W wielu wielkich miastach Ameryki w polskich kościołach czekały na Prymasa takie trony kardynalskie.

Edmund Banasikowski był też, z okazji ”Dnia Weterana”, zapraszany do innych miast (Londynu, Toronto) na prelekcje i spotkania. Zawsze mówił o swojej walce o Polskę i o wolność.

Był korespondentem „Radia Wolna Europa”, a w Milwaukee współredagował audycje radiowe „Echa z Polski”, które zaczęły się w roku 1953 i często transmitowane przez Radio Wolna Europa, towarzyszyły Polonii przez 50 lat. Jego artykuły były publikowane w Londynie w piśmie „Orzeł Biały”. Edmund Banasikowski pisał artykuły polityczne i historyczne, ale pisał również poezje i baśnie dla dzieci. Jest autorem dokumentalnej książki „Na zew Ziemi Wileńskiej” (1990). To właśnie w tej książce Edmund Banasikowski jako pierwszy wspomina legendarną sanitariuszkę Inkę — Danutę Śledzikównę — oraz wprowadza pojęcie: „żołnierze niezłomni”. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w roku 1989 wyróżnił go swoją nagrodą.

Szlak wojenny zakończył w randze kapitana, ale za swoją pracę na rzecz niepodległości Polski został przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie a potem przez rząd Mazowieckiego awansowany do stopnia pułkownika. Uhonorowany został wieloma odznaczeniami, m.in: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż Komandorski, najwyższe polskie odznaczenie, nadany mu został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsę w szczególnych okolicznościach. 3 maja 1993 roku, w rocznicę Konstytucji, odznaczenie wręczał mu Konsul Generalny w Chicago Michał Grocholski, syn Adama Remigiusza Grocholskiego, który był pierwszym, bezpośrednim dowódcą Edmunda Banasikowskiego w „Wachlarzu”.

Nie sposób w tym artykule wymienić wszystkich zasług pułkownika Banasikowskiego. Jego bogate, pełne heroizmu i patriotyzmu życie zasługuje na specjalną monografię. Edmund Jerzy Banasikowski piastował przez 17 lat (w latach 1960-1977), najdłużej w historii tej organizacji, funkcję prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Wisconsin. Po roku 1977 był jej honorowym przewodniczącym. 3 kwietnia 2022 roku mija dwunasta rocznica jego śmierci.

Trzeba ocalać najlepsze, chwalebne chwile dla pamięci potomnych, trzeba upominać się o szacunek dla naszego kraju, o prawdę historyczną, tę odległą czasowo i tę bliższą, dotyczącą II wojny światowej i powojennych opinii o roli Polaków w tej wojnie. Musimy to robić razem, poprzez liczące się organizacje, inaczej nasz głos będzie głosem „wołającego z oddali”, niesłyszalnym. Na cmentarzu w Zakopanym jest mądry napis: „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”. Jeśli chcemy zachować swoją tożsamość, pamiętajmy też o naszych emigracyjnych bohaterach, o tych, którzy swoimi czynami tożsamość tę budowali.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z prywatnej kolekcji Rodziny Banasikowskich.
Źródła/Bibliografia:

  • Wachlarz, Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej, wrzesień 1941 - marzec 1943, Cezary Chlebowski, Warszawa, Instytut Wydawniczy „Pax”, 1983
  • Edmund J. Banasikowski, tributes.com
  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, s. 49, Nr 4, 29 czerwca 1989
  • Na zew Ziemi Wileńskiej, Edmund Banasikowski, Editions Spotkania, 1990, ISBN 0028690355
  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, s. 97, Nr 6, 15 grudnia 1989, Komunikat o nadaniu Orderu Odrodzenia Polski
  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, s. 9, Nr 2, 31 grudnia 1975, Komunikat o nadaniu Orderu Odrodzenia Polski
  • Wspomnienia weterana spod Monte Cassino mjr. Leonarda Jędrzejczaka/Memoirs of Major Leonard Jędrzejczak, veteran of Monte Cassino

25 stycznia 1988 roku Prezydent RP, Kazimierz Sabbat, na podstawie artykułu 24 Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 roku, wyznaczył go w zarządzeniu na „następcę Prezydenta Rzeczypospolitej na wypadek opróżnienia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.” Po nagłej śmierci Kazimierza Sabbata 19 lipca 1989 roku, tego samego dnia wieczorem, zgodnie z art. 19 Konstytucji RP złożył przysięgę i objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Czytaj dalej...

17 września 1939 roku, po agresji Związku Sowieckiego na Polskę, rząd polski i naczelny wódz, Edward Rydz Śmigły, aby nie dostać się do niewoli i nie być zmuszonym do podpisania kapitulacji, ewakuowali się do Rumunii, z którą Polska miała przyjacielskie stosunki. Niestety, okoliczności polityczne się zmieniły i władze polskie wraz z prezydentem i naczelnym wodzem zostały tam internowane.

Czytaj dalej...

Kuryer Polski chciałby przybliżyć historię polskiej państwowości, która niejednokrotnie wykraczała poza terytorium Rzeczpospolitej, w obręb zamieszkania polskiej diaspory, dawniej zwanej polską emigracją. Zaczynamy od najważniejszego urzędu w państwie polskim — urzędu prezydenta RP.

Czytaj dalej...

Urodził się 18 listopada 1912 r. w zdominowanej przez polskich emigrantów południowej stronie Milwaukee jako syn właściciela sklepu spożywczego. Studia ukończył na Marquette University w 1936 roku. Już jako student wykazywał się pracowitością i gromadził wokół siebie wielu przyjaciół. Pracując w kościele jako organista, miał bezpośredni kontakt z polskimi emigrantami i skutecznie organizował ich wokół patriotycznych działań. Dzięki ich poparciu, w1942 roku z listy partii demokratycznej, wygrał wybory do Senatu stanu Wisconsin.

Czytaj dalej...