Co tam Panie w polityce?

Read this article:  in English


Niniejszy tekst ukazał się pierwotnie w „Tygodniku Solidarność”.

Kadr z filmu Pan Tadeusz „Zajazd” (Źródło: YouTube)

Kończy się ten straszny 2020, który przyniósł drastyczne zmiany i ograniczenie naszej wolności. Pandemia przekreśliła wiele ambitnych planów. Miał być odwrót od globalizacji i zdecydowany rozwój klasy średniej w zachodnim świecie. Jednak stało się zupełnie inaczej i fakt ten zmusza nas, wszystkich samodzielnie myślących do refleksji. Pandemia pokazała nam, że większość polityków nie zdała egzaminu służby swoim narodom. A może nie o służbę swoim narodom w tym wszystkim chodzi? Najbardziej jaskrawe przypadki wywracania zachodniej demokracji można zauważyć na przykładzie wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie duże, globalne korporacje wbrew konstytucji amerykańskiej wprowadziły cenzurę i dyktaturę swoich mediów, wspierając swoje interesy przeciwko pomysłom deglobalizacji. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Trump został pokonany przez globalistów i cały system globalnego lobbingu, którego celem jest przeforsowanie ideologii liberalno-lewicowej i odsunięcie od władzy tradycyjnego modelu kapitalizmu, na którym została zbudowana Ameryka. To małe i średnie biznesy przez dziesięciolecia budowały Amerykę. To bogacąca się klasa średnia była chlebem i solą Ameryki. Od co najmniej 3 dekad obserwujemy zwijanie się amerykańskiej klasy średniej i odwrót polityków od amerykańskiej klasy pracującej. Świetnie wyjaśnia ten proces sam Joe Biden w jednym ze swych wywiadów w New Jork Times mówiąc, że kampanie wyborcze demokratów mają już inne grupy, którymi są zainteresowane. To już nie są europejskie grupy etniczne, tylko młodzi ludzie wykształceni w liberalnych uniwersytetach oraz emigranci głównie z Ameryki Południowej i Meksyku. To oni zamieszkują w dużych miastach i na nich skierowana jest uwaga rządzących. A w Chinach za zamkniętymi drzwiami dyskutowano na temat nowego pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego na lata 2021-2025 oraz metod realizacji długoterminowych celów wytyczonych przez przywódcę Chin, sekretarza generalnego KPCh Xi Jinpinga. Plan budowy „wielkiego, nowoczesnego państwa socjalistycznego” wytyczono do 2035 roku. Jednym z założeń planu pięcioletniego, ma być większa samowystarczalność i strategia „podwójnego obiegu”, która ma być otwarta na zagraniczne inwestycje przy jednoczesnej budowie systemu gospodarczego mniej uzależnionego od świata. A wszystko ma być oparte właśnie na klasie średniej, ale chińskiej. Chiny i 14 innych krajów, lecz bez Stanów Zjednoczonych, zgodziły się na utworzenie największej strefy wolnego handlu na świecie, obejmującego prawie jedną trzecią całej globalnej działalności gospodarczej i ludności. Niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer przedstawiła koncepcję nowego ładu w relacjach transatlantyckich pomiędzy USA a Niemcami. Deal ten wyraźnie podporządkowuje Niemcy Ameryce, w zamian za danie Niemcom wolnej ręki w sprawach europejskich i utrzymania porządku polityczno-strategicznego w tym rejonie świata. Ponadto proponuje ona stworzenie największej strefy wolnego handlu między Europą a Stanami Zjednoczonymi. A co my Polacy na to wszystko? We władzach jak zwykle ludzie z pierwszej brygady, w każdym gabinecie portret Marszałka. W telewizji: Zenek Martyniuk i upadająca Pani Lempart. Byle do świąt, a potem jak mówił Mickiewicz: „Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele i? - jakoś to będzie!"

Z wielką uwagą wsłuchuję się w poważne i niezakompleksione głosy płynące z Polski na temat współpracy ze Stanami Zjednoczonymi po dramatycznym końcu kadencji Prezydenta Trumpa. Z niedowierzaniem przyjmuję opinie poważnych polityków atakujących już na starcie, bez zarysowania wektorów amerykańskiej polityki zagranicznej, administrację Bidena. Chcę przypomnieć wszystkim, że w polityce nie liczy się moralność, liczą się tylko interesy danego państwa.

Czytaj dalej...

Kilka tygodni temu napisałem tekst: Niemiecki „New Deal”, czy to będzie koniec Trójmorza?. Przypomnę tylko, że niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer przedstawiła koncepcję nowego ładu w relacjach transatlantyckich pomiędzy USA a Niemcami. Deal ten wyraźnie podporządkowuje Niemcy Ameryce, w zamian za danie Niemcom wolnej ręki w sprawach europejskich i utrzymania porządku polityczno-strategicznego w tym rejonie świata.

Czytaj dalej...

Chiny i 14 innych krajów, lecz bez Stanów Zjednoczonych, zgodziły się na utworzenie największego bloku handlowego na świecie, obejmującego prawie jedną trzecią całej globalnej działalności gospodarczej i ludności.

Czytaj dalej...

28 października 2020 w portalu Bloomberg pojawił się artykuł Andreasa Klutha pt. ”Germany Is Ready to Offer America a New Deal (Niemcy są gotowe zaproponować Ameryce nowy kontrakt). Kluth w swoim tekście przedstawia propozycję minister obrony Niemiec - Annegret Kramp-Karrenbauer - nowego ładu w relacjach transatlantyckich.

Warto sobie przypomnieć, że 82 lat temu został podpisany układ monachijski i jeśli uważnie przeanalizujemy ten niemiecki deal może się okazać, że może będziemy mieć nowego Chamberlaina w postaci prezydenta USA oznajmiającemu Amerykanom: “Peace for Our Time”.

Czytaj dalej...