Apel o podpisanie listu w sprawie obrony seminarium w Orchard LakeTrwa akcja Polonii i wpływowych osobistości z Polski o powstrzymanie się od likwidacji jedynego seminarium dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zgadzasz się z treścią listu o utrzymaniu aktywnego statusu 137 letniego, jedynego seminarium dla Polonii, dołącz do nas i podpisz ten list.

Informacje na temat złożenia podpisu proszę przesłać na adres:

Christopher (Krzysztof) J. Gajda, MBA, CPA
President, Polish Association in Texas
contact@PolishAssocInTexas.org

Oto link do fragmentu programu znanego dziennikarza red. Witolda Gadowskiego:

Witold Gadowski o Orchard Lake (Źródło: pCloud)

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZoqCfVZalSzpXDKnu4pGJ3HAnWWojDyDo0k

Oto treść listu (z angielskiego tłumaczył: Andrew Woźniewicz):


1 listopada 2022

Wielce Szanowny Arcybiskup Allen H. Vigneron
Arcybiskup Detroit
12 State Street
Detroit, MI 48226

Wasza Ekselencjo:

Z całym szacunkiem składamy petycję o utrzymanie otwartego statusu SS. Seminarium Cyryla i Metodego.

Rozumiemy, że operacje w SS. Seminarium Cyryla i Metodego może wymagać zawieszenia, ale zdecydowanie opowiadamy się za otwartym statusem Seminarium SS. Cyryla i Metodego, bez likwidacji tej wyjątkowej instytucji narodowej – jedynego polskiego seminarium w Stanach Zjednoczonych, które od ponad 137 lat jest ważnym historycznym i świętym miejscem dla polonijnych katolików.

Ks. Józef Dąbrowski założył seminarium rozumiejąc potrzeby polskich emigrantów, którzy przybyli do Ameryki. Polscy Amerykanie od dziesięcioleci są jednym z najsilniejszych filarów wiary katolickiej w Stanach Zjednoczonych. Seminarium jest piękną instytucją, która dostarcza księży polskiej społeczności. Dopóki seminarium jest otwarte, a my mamy Wasze błogosławieństwo i głos, nasza wspólnota może nadal wierzyć, że wysiłek naszych przodków jest w dobrych rękach i kontynuować powoływanie księży przez kolejne lata.

Z góry dziękuję za wsparcie SS. Seminarium Cyryla i Metodego oraz zachowanie polsko-amerykańskiego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Jest prawie milion katolików polskiego pochodzenia w Michigan i zawsze zapamiętają Waszą dobroć.

Z poważaniem,

Christopher (Krzysztof) J. Gajda, MBA, CPA
President, Polish Association in Texas

Odpowiadam na wywiad z Panem Janem Radziłowskim w styczniowym numerze Waszej gazety. Nie znam go, nigdy z nim nie rozmawiałem, ale jakimś sposobem miał rację.

Czytaj dalej...
Batalia o polskość w USA
Waldemar Biniecki

W świat poszedł przekaz z wizerunkiem starszego człowieka klęczącego i skutego kajdankami, podczas śpiewania polskiego hymnu narodowego w asyście amerykańskich policjantów, podczas patriotycznej uroczystości, w obecności Konsula Generalnego RP, lokalnego biskupa i innych VIPów. Pomimo wielu skandali obyczajowych drążących przez wiele lat Orchard Lake, wywołano kolejny.

Czytaj dalej...

Polski Instytut Kultury i Badań w Orchard Lake jest organizacją charytatywną, która służy społeczności polonijnej w wymiarze regionalnym i krajowym jako centrum polskiej i polsko-amerykańskiej kultury i badań. Jako część szkół Orchard Lake, będąc zakorzenionym w nauczaniu i wierze Kościoła katolickiego, Instytut jest częścią starej ale żywej tradycji kultury polskiej i polsko-amerykańskiej i służy jako centrum badań i działalności kulturalnej dla ludzi z całego regionu, w Ameryce Północnej i na całym świecie.

Czytaj dalej...

Seminarium św. Cyryla i Metodego, powszechnie znane pod nazwą Seminarium Polskie, powstało w 1885 roku w Detroit, w stanie Michigan. W 1909 roku, ze względu na lepsze warunki lokalowe, zostało przeniesione do pobliskiego Orchard Lake, gdzie istnieje do czasów obecnych. Utworzenie tego seminarium łączy się z masową emigracją zarobkową Polaków do Stanów Zjednoczonych.

Czytaj dalej...

My, niżej podpisani, reprezentanci Polonii, zaniepokojeni ostatnimi wiadomościami o sytuacji w Orchard Lake Schools zamieszczonymi w amerykańskiej prasie i telewizji, zwracamy się do państwa z zapytaniem o obecny stan i plany na przyszłość trzech organizacji podległych Polskiej Misji: Galerii, Muzeów i Centralnego Archiwum Polonii.

Czytaj dalej...

Chcielibyśmy, aby ten artykuł zachęcił wszystkich Amerykanów polskiego pochodzenia i polskich urzędników państwowych do refleksji, a potem do sensownego, wspólnego działania w kwestii ratowania polskiego dziedzictwa narodowego za granicą, a w szczególności unikalnych archiwów w Polskiej Misji w Orchard Lake w stanie Michigan.

Czytaj dalej...