Amerykańscy Polacy dzisiaj

Read this article:  in English


Z prawdziwą przyjemnością studiuję najnowsze badania pt. „Polish Americans Today” (Amerykańscy Polacy dzisiaj), dotyczące Polonii amerykańskiej, przysłane mi przez ich autora, dra Dominika Steculi — profesora nauk politycznych na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado.

Prof. Stecula jest również dyrektorem w zarządzie Piast Institute w Michigan, założonego w 2003 roku przez nieodżałowanego prof. Tadeusza Radziłowskiego. To właśnie Piast Institute jest głównym motorem prowadzenia badań nad Polonią i to dzięki niemu dysponujemy aktualnymi danymi na temat Polonii amerykańskiej. Badania opierają się na na spisach powszechnych, które dokonuje co 10 lat The U.S. Census Bureau (amerykański urząd statystyczny).

Z badań dowiadujemy się, że aktualna liczba obywateli USA wynosi 332,482,702, gdzie co 9 sekund rodzi się dziecko, a co 10 sekund umiera jedna osoba. Liczba polskich Amerykanów ciągle oscyluje lekko poniżej 9 milionów (8 969 530) co stanowi ok. 3 % całej populacji Stanów Zjednoczonych, dokładnie 2,7%.

Geograficznie amerykańscy Polacy rozrzuceni są po poszczególnych stanach i praktycznie nie ma takiego miejsca, gdzie nie byłoby jakiegoś śladu po polskich imigrantach. Największe skupiska amerykańskich Polaków według danych US Census Bureau znajdują się w stanach: Nowy York, Illinois i Michigan, gdzie ilość osób przyznających się do Polskiej grupy etnicznej wynosi ponad 800 000 w każdym, w zależności od przyjetych metod statystycznych. Jeśli chodzi o procent populacji to przewodzi tutaj Wisconsin 8,5 %, Michigan 8,0 % i Connecticut 7,0%. Kiedy mówimy o amerykańskich Polakach urodzonych w Polsce i ciągle mówiących po polsku, prym wiodą stany: Illinois, Nowy York i New Jersey.

Badania wyraźnie od kilku dekad pokazują, że polska grupa etniczna jest lepiej wykształcona niż przeciętny Amerykanin. 43,5% posiada co najmniej wykształcenie na poziomie college'u lub wyższe w zestawieniu ze średnią amerykańską 33,1%.

Ciekawym faktem jest, że 95% wszystkich amerykańskich Polaków urodziło się w USA.

65% wszystkich amerykańskich Polaków identyfikuje się z religią katolicką, 9% określa się jako ateiści, 6 % należy do Katolickiego Kościoła Narodowego, 1% deklaruje się jako wyznanie mojżeszowe.

Skala wartości polskich Amerykanów to w kolejności:

 • dążenie do osiągnięcia wyższego statusu,
 • opozycja w stosunku do komunizmu,
 • sprawiedliwość społeczna,
 • dążenie do wytyczonego celu,
 • wiara katolicka,
 • poczucie wspólnoty,
 • uczucie dumy z przynależności etnicznej,
 • honor,
 • etyka pracy,
 • umiłowanie polskiej kultury i historii,
 • umiłowanie wolności,
 • ważność rodziny.

Partyjne upodobania tej grupy rozkadają się dość symetrycznie, z lekką przewagą po stronie demokratycznej. Jeśli chodzi o polskie preferencje partyjne to przewaga jest po stronie Platformy Obywatelskiej 46%, PiS 29%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 6%, zaś reszta plasuje się poniżej 3%.

Wiekszość badanych stroni od organizacji politycznych i należy do nastepujących grup:

 • kulturalno-społecznych 49%
 • organizacji pomocowych 33%
 • fundacji 32%
 • organizacji religijnych 25%
 • finansowych 19%
 • akademickich 18%
 • artystycznych 15%, i na końcu
 • politycznych 10%.

I ta ostatnia pozycja wymaga głębszej analizy. Aby budować pozycje Polonii amerykańskiej nie da się tego robić w oparciu o grupy społeczne i kulturalne. Potrzebne jest zaangażowanie tej silnej grupy w amerykańską politykę po obu stronach politycznego spektrum.

W historii amerykańskiej Polonii był tylko jeden Polak, który grą na fortepianie potrafił wpłynąć na amerykańską politykę.

Prof. Marek Rudnicki z Chicago — wybitny lekarz, naukowiec, wykładowca akademicki, autor, działacz patriotyczny i społeczny, oraz himalaista.

Czytaj dalej...
Ile Polonii jest w Polonii?
Waldemar Biniecki

Poza Polską mieszka ok. 20 mln osób polskiego pochodzenia. Są to osoby, które wyjechały z kraju, lub urodziły się poza Polską, ale wykazują przywiązanie do polskiego pochodzenia i związków z polskością.

Czytaj dalej...

Kuryer Polski chciałby Państwu podarować prezent pod choinkę w postaci debaty na temat stanu Polonii amerykańskiej jako ósmej największej grupy etnicznej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. W debacie na temat stanu Polonii amerykańskiej wypowiadają się przedstawiciele ważnych mediów polonijnych w USA.

Czytaj dalej...
Propozycje dla Polonii
Stanisław Andrzej Michalkiewicz

Nie jest tajemnicą, że liczna przecież Polonia zagraniczna, nie odgrywa w krajach swojego osiedlenia takiej politycznej roli, jaką mogłaby odgrywać, na podobieństwo innych mniejszości, jak np. żydowskiej, włoskiej czy niemieckiej. Byłoby to z pożytkiem przede wszystkim dla niej, bo dzięki temu skuteczniej mogłaby zabiegać o swoje interesy – ale również mogłoby się to okazać korzystne dla Polski, bo – o czym miałem okazję wielokrotnie się przekonać – środowiska polonijne są bardzo patriotyczne.

Czytaj dalej...

Czas, aby stworzyć w krajach strategicznych dla Polski profesjonalny, sprawczy propolski lobbing, zainwestować w upadające media polonijne. Sieć mediów polonijnych oraz organizacji połączonych strategicznie w krajach ważnych dla Polski jest istotnym krokiem i najważniejszym priorytetem, o którym nikt nie mówi. Polonia na całym świecie dysponuje potencjałem, który może nie tylko pomóc wspierać strategicznie polskie interesy, ale również pomóc zmieniać obraz Polski.

Czytaj dalej...

Nadszedł czas, aby polski rząd poważnie rozważył finansowanie wydziałów Polonii na głównych uczelniach w kraju. Historia Polonii i jej stan obecny powinny być dokładnie badane i odpowiednio prezentowane, jeśli Polska chce wykorzystać ten ogromny atut demograficzny do wzmocnienia swojej pozycji na światowej arenie. Obecnie badania polskiej diaspory, zwanej Polonią, są fragmentaryczne, nieskoordynowane ze strategią rozwoju państwa i często zadaniowane ze źródeł zagranicznych. Wyniki badań nie docierają do głównych ośrodków polonijnych na świecie. Polska szczyci się Uniwersytetem Jagiellońskim jako akademicką kolebką Polski. Potrzebujemy polskiej uczelni, która będzie liderem w podniesieniu rangi Polonii do należnego jej miejsca w rozwoju kraju i globalnego potencjału Polski.

Czytaj dalej...