Nasza misja i cele

Read this article:  in English


Kuryer Polski jest kontynuacją chlubnej, ponad 70-letniej tradycji pierwszej gazety polskiej w Ameryce o tej nazwie wydawanej w Milwaukee do 1962 r., reaktywowanej jako portal internetowy w 2020 r.

Kuryer Polski jest dwujęzycznym - polsko-angielskim - portalem internetowym. Głównym celem portalu ma być propagowanie polskiej tożsamości w społeczności polsko-amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych oraz reprezentowanie interesów polskich w USA poprzez reaktywowanie wspaniałej historii Polonii amerykańskiej, dostarczanie Amerykanom obiektywnych wiadomości o Polsce, Polakach, Polonii i Polakach za granicą, oraz rozwijanie kontaktów biznesowych pomiędzy Polską, Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i krajami Trójmorza. Bazą portalu tak, jak oryginalnego Kuryera, jest Milwaukee, Wisconsin.


Misja Kuryera Polskiego

Budowanie wspólnoty polskiej, promowanie polskich interesów nie tylko wśród Amerykanów polskiego pochodzenia, ale również dla przeciętnego Amerykanina; promowanie Polaków oraz obywateli polskiego pochodzenia z różnych krajów poprzez zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym i gospodarczym kraju zamieszkania; łączenie potencjału Polonii z Polakami w kraju.


Misja Kuryera Polskiego jest realizowana poprzez działalność: dziennikarską, publicystyczną, edukacyjną i wydawniczą.

Nasze Cele

W naszej działalności stawiamy sobie następujące cele:

 • Budowanie globalnej wspólnoty polskiej, łączenie jej potencjału z Polakami w Polsce.
 • Promowanie języka polskiego i dwujęzyczności jako ważnego elementu tożsamości narodowej i kulturowej.
 • Promowanie współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami w szczególności zaś z krajami Unii Europejskiej i Trójmorza.
 • Promocja Polaków i obywateli różnych krajów polskiego pochodzenia, poprzez zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym i gospodarczym kraju zamieszkania.
 • Inspirowanie efektywnego, wspólnego działania Polonii i Polaków w Polsce.
 • Dokumentowanie polskiej i polonijnej światowej historii poprzez realizację filmów i tworzenie prezentacji medialnych.
 • Jako naród, będąc ofiarą i walcząc z największymi totalitaryzmami XX wieku jakimi były sowiecki komunizm i niemiecki faszyzm, opowiadanie światu o tych wydarzeniach i starania chroniące przed ich odradzaniem.
 • Przygotowanie i publikacja raportów i analiz na tematy związane z realizacją naszej misji.
 • Organizowanie konferencji, debat, szkoleń, seminariów, warsztatów tematycznych, we współpracy z uniwersytetami i innymi organizacjami w Polsce i na świecie.
 • Wspieranie Polonii Gospodarczej tzn. promowanie wydarzeń gospodarczych, służących nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy firmami Polonii i Polaków za granicą a firmami kapitału polskiego w kraju i zagranicą.
 • Promowanie historii Polonii i Polaków na świecie zasłużonych ludzi kultury, sztuki, nauki, sportu, wojskowości oraz ważnych rocznic historycznych istotnych w relacjach międzynarodowych.
 • Praca nad uksztaltowaniem efektownej linii komunikacyjnej Polonia – Kraj.

Nasze wartości

 • Opieramy się na ponad tysiącletniej kulturze i historii Polski oraz jej chrześcijańskich fundamentach. Szczególnie bliskie są nam nauki polskiego Papieża Jana Pawła II i Kardynała 1000-lecia Stefana Wyszyńskiego.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę międzynarodową a w szczególności z przedstawicielami Unii Europejskiej i krajów tzw. Trójmorza.
 • Pragniemy promować otwartość i transparentność życia społecznego, realizowaną poprzez otwartą i uczciwą komunikację.
 • Chcemy budować ogólnoświatową wspólnotę Polaków.
 • Zawsze poszukując tego co nas łączy, a nie dzieli, pragniemy odwoływać się do obiektywnych faktów, poszukiwać historycznej prawdy, unikać niepopartych konkretami i dokumentami opinii i uogólnień.
 • Jesteśmy niezależni, staramy się być obiektywni i zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w dialogu.Historia Kuryera Polskiego
Waldemar Biniecki

Oryginalny Kuryer Polski był pierwszą polską gazetą codzienną wydawaną w Stanach Zjednoczonych. Jego założycielem był Michał Kruszka, który wydał gazetę w czerwcu 1888 w Milwaukee, Wisconsin.

Czytaj dalej...