Dr Piotr Przybylski

Author

Houston, Texas


Wicedyrektor ds. Polskich Studiów w Instytucie Św. Jana Pawła II na Uniwersytecie Św. Tomasza w Houston w Teksasie. Posiada doktorat z geofizyki z Purdue University w stanie Indiana oraz dwa dyplomy magistra z geodezji górniczej i geodezji powierzchniowej z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz z Technische Universität Bergakademie we Freibergu, w Niemczech. Dr. Przybylski jest z pochodzenia Polakiem i znawcą polskiej historii i dziedzictwa kulturowego. Od listopada 2020 r. współkieruje rozwojem Programu Polskich Studiów poprzez tworzenie zajęć, zatrudnianie kadry wykładowej i administracyjnej oraz rekrutację studentów. Zajmuje się również promocją Programu Polskich Studiów na poziomie krajowym i międzynarodowym wśród Polonii i w Polsce, ubiegając się o granty i poszukując potencjalnych darczyńców dla rozwoju programu. Pochodzi z Krakowa. Aktywny współpracownik i wybitny lider teksańskiej Polonii, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem we współpracy z różnymi kluczowymi instytucjami akademickimi i rządowymi oraz firmami w Polsce, USA i Unii Europejskiej. Posługuje się biegle językiem polskim, angielskim i niemieckim oraz, na poziomie konwersacyjnym, rosyjskim i hiszpańskim. Wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Rady Teksasu (Polish American Council of Texas). Doradca Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Teksasie. Ekspert od historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Doświadczony geolog, geofizyk i geodeta pracujący przez ponad 20 lat w środowisku akademickim, przemyśle wydobywczym nafty i gazu, górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz w inżynierii lądowej.

Najnowsze artykuły (1/1) Pokaż wszystkie