Prof. dr hab. Kazimierz Braun

Autor

Chicago, Illinois


Reżyser, pisarz, uczony. Absolwent Polonistyki na Uniwersytecie im. A Mickiewicza w Poznaniu, gdzie doktoryzował się w 1971 r. i Wydziału Reżyserii w PWST w Warszawie. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim w 1975 r. oraz w PWST Warszawa w 1987 r. Został mianowany profesorem w USA w 1989 r. i w Polsce w 1992 r. (na podstawie uchwały Uniwersytetu Wrocławskiego z 1985 r. wówczas zablokowanej przez władze komunistyczne). W latach 1967-1974 kierował Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, a w latach 1975-1984 Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, skąd został wyrzucony z powodu działalności opozycyjnej. Od 1985 r. mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych w Polsce, USA, Irlandii, Kanadzie, Niemczech i in. krajach. Wykładał na uniwersytetach polskich i amerykańskich, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oraz New York University, University of California Santa Cruz i University at Buffalo. Jest autorem ponad 50 książek z dziedziny historii teatru oraz powieści, dramatów i poezji, które publikowane były w językach polskim, angielskim, czeskim, hiszpańskim, rosyjskim i ukraińskim.

Najnowsze artykuły (2/2) Pokaż wszystkie