Ks. Dr Stan Jasiurkowski

Autor

New Jersey, USA


Kapelan czynnej służby wojskowej w stopniu podpułkownika. Obecnie jest kapelanem garnizonowym w Piactinny Arsenal, NJ. W swojej karierze pełnił wiele różnych zadań, w tym uczestniczył w bojowych wyprawach do Iraku i Afganistanu. Teolog i psycholog, jego obszar specjalizacji obejmuje duszpasterstwo kliniczne, zespół stresu pourazowego, samobójstwa oraz religię/duchowość jako modalności ochronne. Jest także kapłanem Diecezji Centralnej Polskiego Kościoła Narodowo-Katolickiego. Jego artykuły przedstawiają osobiste poglądy autora i niekoniecznie reprezentują poglądy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) ani jego komponentów, a DoD nie rozciąga żadnego nadzoru redakcyjnego nad informacjami, które można znaleźć w jego artykułach.

Najnowsze artykuły (1/1) Pokaż wszystkie