Archiwa: Wrzesień 2021


Stan Polonii amerykańskiej jako największej grupy polskiej diaspory powinien zostać zewaluowany przez obiektywne badanie instytucji naukowej. Analiza ta powinna obejmować stan obecny i kondycję Polonii amerykańskiej oraz próbę wyznaczenia kierunku działania, aby zapobiec postępującej asymilacji polskiej diaspory w USA. Raport na ten temat powinien być opracowany przez ekspertów z obu stron spektrum politycznego. Artykuł ten jest próbą otwarcia zacementowanej debaty na temat Polonii amerykańskiej jako największej grupy polskiej diaspory.

Czytaj dalej...
Nastał znów czas pracy organicznej
Waldemar Biniecki, 2021-09-27

Słabość elit politycznych w Polsce i na świecie zmusza nas do tego, aby promować i edukować adeptów polskich elit. Mówią o tym geopolitycy, jak Jacek Bartosiak i Leszek Sykulski. Wtóruje im redaktor Rafał Ziemkiewicz. Podobną sytuację można zaobserwować w polskiej diasporze na całym świecie. Brakuje osób, które włączyłyby się w kreowanie nowej polityki dla Polonii amerykańskiej.

Czytaj dalej...

W dniu 23 września 2021 r. w Polskim Centrum Wisconsin (Polish Center of Wisconsin) odbyło się doroczne walne zebranie członków Polish Heritage Alliance (PHA, Stowarzyszenie Tradycji Polskich), połączone z wyborami Zarządu.

Czytaj dalej...

"Na ogólnoeuropejskiej mapie oporu to właśnie polski ruch oporu jest w wielu dziedzinach wiodący i wzorcowy." Powyższe słowa to nie jest żaden pean na cześć Polski i Polaków, który wyszedł spod pióra polskiego autora lub jakiegoś polonofila. To są fragmenty tajnego raportu generała majora Reinharda Gehlena, wieloletniego szefa niemieckiego wywiadu wojskowego na kierunku wschodnim, przygotowanego w kwietniu 1945 roku dla ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych III Rzeszy, szefa SS i Gestapo Heinricha Himmlera.

Czytaj dalej...

W 1871 roku, kosztem 11.000 dolarów, zbudowano na rogu ulic Brady i Humboldt w Milwaukee mały drewniany kościół. Lokalna gazeta Sentinel w tym czasie informowała, że rodziny budujące koścół Św. Jadwigi należały do najbiedniejszych z biednych, a mężczyźni byli zaangażowani w budowę kanałów i roboty publiczne.

Czytaj dalej...
Elżbieta Róża Czacka
Katarzyna Murawska, 2021-09-08

Elżbieta Róża Czacka jest najdoskonalszym wzorem człowieczeństwa. Jest najlepszym przykładem realizacji idei chrześcijańskich w codziennym życiu społecznym i jednostkowym. Ona, jak nikt inny, zasługuje na najwyzsze uznanie wśród żywych i potommych i na wyróznienie przez Stwórcę mianem Bógosławionej. Jesteśmy dumni, że żyła wśród nas – Polaków.

Czytaj dalej...

Chrześcijaństwo i katolicyzm nierozłącznie związane są z historią narodu polskiego. Wiara i wartości chrześcijańskie zawarte w Dekalogu towarzyszyły Polakom w chwilach chwały i pomagały przetwać najtrudniejsze momenty zagrożenia bytu narodowego. Wielką rolę w tym odegrał polski Kościół i jego przywódcy. Poczet wielkich polskich duchownych zamykają dwie wielkie postacie naszych czasów – Prymasa Tysiąclecia - kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II.

Czytaj dalej...