Archiwa: Maj 2021


Kolaboranci Hitlera
Zagraniczne formacje SS
Wojciech Błasiak, 2021-05-31

W ostatnich latach miejsca przeznaczone dla historyków zajmują propagandyści, dla których fakty nie mają znaczenia. Dzięki takiemu podejściu ofiary II Wojny Światowej zrównuje się ze sprawcami, a o rzeczywistych sprawcach zbrodni wojennych albo się milczy, albo używa się wobec nich określeń neutralnych znaczeniowo po to, by odwrócić uwagę od ich win.

Czytaj dalej...
Klemens J. Zabłocki, kongresman USA z Wisconsin
1949-1985
Prof. Emeritus Donald Pienkos, 2021-05-27

Urodził się 18 listopada 1912 r. w zdominowanej przez polskich emigrantów południowej stronie Milwaukee jako syn właściciela sklepu spożywczego. Studia ukończył na Marquette University w 1936 roku. Już jako student wykazywał się pracowitością i gromadził wokół siebie wielu przyjaciół. Pracując w kościele jako organista, miał bezpośredni kontakt z polskimi emigrantami i skutecznie organizował ich wokół patriotycznych działań. Dzięki ich poparciu, w1942 roku z listy partii demokratycznej, wygrał wybory do Senatu stanu Wisconsin.

Czytaj dalej...

Książka autorstwa Imogene Salva zatytułowana „One star away” została wydana staraniem autorki w 2020 roku i opowiada historię jej mamy, Józefiny Nowickiej, która jako dziecko została deportowana z Polski wraz z rodzicami i rodzeństwem przez komunistyczne władze Związku Radzieckiego i umieszczona w przymusowym obozie pracy na arktycznych terenach rosyjskiej Syberii podczas II Wojny Światowej.

Czytaj dalej...
Mówmy głośno o Trójmorzu!!!
Waldemar Biniecki, 2021-05-21

My, Prezydenci – Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej, Ukrainy, Republiki Łotewskiej i Republiki Litewskiej – spotykamy się dziś w Warszawie, aby wspólnie uczcić 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przyjęcie w 1791 roku tego doniosłego aktu, regulującego ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miało historyczne znaczenie, była to bowiem pierwsza na naszym kontynencie i druga w świecie przyjęta nowoczesna ustawa zasadnicza.

Czytaj dalej...

Polacy byli jedynym narodem, który po klęsce wrześniowej 1939 roku, nie zrezygnował z walki. Polscy żołnierze walczyli wszędzie tam, gdzie toczyły się walki z faszyzmem. Wierzyli, że wszystkie drogi prowadzą ich do wolnej Polski. Do takich niezachwianych optymistów należeli też pancerniacy z 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Czytaj dalej...

Nigdy nie widziałem Polski, ale walczyłem o wolną Polskę. Nigdy nie zawahałem się i nigdy nie zawaham się w tej walce… Kochajmy Polskę, ziemię naszych ojców. Kochajmy Amerykę, ziemię naszych dzieci

Czytaj dalej...
Walcząc o cud
Beata Mielnik-Lewicka, 2021-05-11

Jedną z najgorszych wiadomości jaką rodzic może otrzymać jest ta, że jego dziecko jest poważnie chore. W Polsce jednak to może nie być ostatnia zła wiadomość. Bardzo często rodzice chorych dzieci są informowani o tym, że lek lub leczenie, które mogłoby ocalić życie ich dziecka, nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wtedy zaczyna sie prawdziwa walka o cud, ponieważ koszt zagranicznego leczenia lub leku ratującego życie jest tak wysoki, że przekracza możliwości nie tylko rodziny, ale i całej lokalnej społeczności. Niestety również czasu na jej zebranie jest zazwyczaj bardzo mało.

Czytaj dalej...

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm i Senat RP Rokiem Cypriana Kamila Norwida z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin. Z tej okazji Polonia na całym świecie organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne związane z postacią i twórczością tego wybitnego Polaka.

Czytaj dalej...

Zamiast żądać, aby Polska wypłaciła reparacje zagranicznym grupom żydowskim za pozbawione spadkobierców polsko-żydowskie dobra, co nie występuje jako precedens w zachodnim prawie, Kongres powinien zażądać, aby Niemcy i Rosja wypłaciły Polsce reparacje za rozległą śmierć i zniszczenia wyrządzone przez Niemców i Sowietów naszemu krajowi i jego mieszkańcom w czasie II wojny światowej.

Czytaj dalej...

Postępowanie upadłościowe diecezji rzymskokatolickiej Buffalo jest nadzorowane przez Sędziego federalnego ds. Upadłości w zachodnim Nowym Jorku Carla L. Buckiego. Obejmuje ono dziesiątki tysięcy osób i sięga aż do Polski i Watykanu. Nie można przecenić symboliki pobożnego polsko-amerykańskiego katolika przewodzącego prawnym konsekwencjom trwającego od dziesięcioleci skandalu seksualnego w kościele rzymskokatolickim w Buffalo.

Czytaj dalej...

Tożsamość narodowa jest jednym z podstawowych praw człowieka. W ostatnim szaleństwie różnych starych i nowo powstałych roszczeń do tożsamości, to podstawowe prawo jednych jest coraz bardziej naruszane i deptane, aby zrobić miejsce dla nowych żądań innych. Polacy byli często atakowani, a ich godność narodowa była narażona na szwank. Polska powoli wyłania się zza kurtyny kolonializmu, biedy i zaniedbania, która nad nią zapadła po 1945 roku. Kwestia praw narodowych Polski i praw Polonii amerykańskiej do ich historycznej tożsamości musi trafiać do mediów głównego nurtu z należytą uwagą i szacunkiem.

Czytaj dalej...

W imieniu pani Filomeny Leszczyńskiej pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie ilością nieprawdziwych, wprowadzających w błąd i niedokładnych informacji w sprawie pani Leszczyńskiej przeciwko pani Engelking i panu Grabowskiemu przedstawionych w artykule The Historians Under Attack for Exploring Poland’s Role in the Holocaust (Historycy atakowani za badanie roli Polski w Holokauście). Chcielibyśmy sprostować niektóre informacje zawarte we wspomnianym artykule.

Czytaj dalej...

Ojcowie polskiej ustawy zasadniczej, zwanej Majową, znali konstytucję amerykańską i nie obce im były nazwiska Waszyngtona i Franklina. Europa, głownie Anglia, Francja i Hiszpania, pilnie obserwowały proces wzmacniania władz centralnych w zjednoczonych prowincjach Ameryki. Poprzez Francję wieści o zasadach i formach rządu trzynastu zjednoczonych stanów amerykańskich doszły do Polski, znajdując jeżeli nie pełne sympatii uznanie, to przynajmniej rozważną uwagę. Zasady konstytucji amerykańskiej ukazywały się we fragmentach w ówczesnej prasie, a także w wydaniach książkowych.

Czytaj dalej...
Page 1 Następna »